De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Integraal Waterbeleid – patrimonium

Waterloop OS172A, wachtbekken langsheen spoorlijn 50A te Lede
Machtiging van de Deputatie tot het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met Infrabel

Beslissing

goedgekeurd

stemresultaat