Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Reconversie verblijfsrecreatie - Groen Ursel" te Knesselare