De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad

Datum

19-12-2012 14:00

Locatie

Provincieraadzaal

Documenten

Agendapunten

 1. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Joanna van Parijs" te Moerbeke
  Definitieve vaststelling van het ontwerp
 2. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Reconversie verblijfsrecreatie - Groen Ursel" te Knesselare
  Definitieve vaststelling van het ontwerp met opheffing van een aantal verkavelingen
 3. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) - West-Vlaanderen
  Verlenen van gunstig advies aan het addendum met vraag om aandacht voor bepaalde opmerkingen
 4. RATO vzw
  Bestrijding invasieve plantenexoten: overeenkomst met vzw Rato voor de nazorg
 5. Integraal waterbeleid
  Maldegem – bestrijding wateroverlast Kleit: goedkeuring van de tussenkomst in de aankoop van gronden noodzakelijk voor de inrichting van een overstromingsgebied voor maximum 175 000 EUR
 6. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw
  Aanduiding van 11 werkende leden – provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering
 7. Erediensten - Islamitische geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim (Ledeberg)

  • Akteneming van de budgetwijziging 2012 en van het budget 2013
  • Goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2012-2013

 8. Erediensten - Islamitische geloofsgemeenschap Hicret Camii (Sint-Niklaas)
  Verlenen van gunstig advies aan de rekening 2011
 9. Vlaamse Autonome Hogeschool Gent
  Aanduiding van 2 bestuurders
 10. Welzijn - Zorg
  Goedkeuring van de samenwerking met en de toekenning van een subsidie van 12 500 EUR aan de vzw "Dag van de Zorg"
 11. Wonen - Sociale Huisvestingsmaatschappijen

  • Goedkeuring van het gezamenlijke fusievoorstel van cvba MBV en cvba EZD en met de voorgestelde stautenwijziging
  • Aanduiding van 1 bestuurder in de cvba-so Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
  • Aanduiding van 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba-so Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
  • Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba-so Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

 12. Intergemeentelijke samenwerking - Intergem

  • Voorbereiding buitengewone algemene vergadering van 20 december 2012:
  • goedkeuring van de voorgestelde beslissingen
  • aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger

 13. Autonoom provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
  Waarborg leningen: goedkeuring van een solidaire borgstelling t.a.v. Belfius wat betreft kapitaal, intresten en onkosten van de door het APB afgesloten lening voor een totaal bedrag van maximum 800 000 EUR
 14. Intergemeentelijke samenwerking - Fingem

  • Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2012:
  • aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
  • vaststelling mandaat: zich onthouden bij de agendapunten 1 en 2 (begroting 2013 en te volgen strategie) en goedkeuring van de overige agendapunten

 15. Deputatie - eretitels gedeputeerden
  Reglement betreffende de vaststelling van de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel aan een gewezen gedeputeerde
 16. Welzijn - Wonen

  • Vertegenwoordiging in VMSW, regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en in sociale kredietvennootschappen:
  • Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van verscheidene huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen (vak I van lijst B)
  • Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van verscheidene huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen (vak II van lijst B)
  • Aanduiding van een bestuurder in verscheidene regionale huisvestingsmaatschappijen (vak III van lijst B)