Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw

raad van bestuur

  • Liebaut Filip - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)

algemene vergadering