Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw

raad van bestuur

  • Liebaut Filip - effectief lid (aanduiding provincieraad 19-12-2012)

algemene vergadering

  • Bruggeman Hilde - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 19-12-2012)
  • Taylor Kenneth - effectief lid (aanduiding provincieraad 19-12-2012)