Eigen Dak

raad van bestuur

algemene vergadering

  • Blommaert Bart - effectief lid (aanduiding provincieraad 19-12-2012)
  • Taylor Kenneth - plaatsvervangend lid (aanduiding provincieraad 19-12-2012)