Wonen langs een waterloop

Woon jij langs een provinciale waterloop en wil je er meer over weten? Kijk dan naar onderstaand filmpje. Daarin legt het alter ego van de bekende Gentenaar Jan Matthys uit waarom de Provincie belangrijk is, wat hedendaags waterlopenbeheer inhoudt en hoe je een goede buur van de waterloop kan zijn.

De regels uitgelegd in mensentaal

De regelgeving over waterlopen is complex. De Provincie heeft de essentie gebundeld in een brochure, in begrijpbare taal en met veel illustraties. Oeverbewoners vinden er een antwoord op hun belangrijkste vragen. Ook professionelen steken heel wat op over hoe ze moeten omgaan met waterlopen.  

Je komt te weten:

  • wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat,
  • hoe je een vergunning aanvraagt als je zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren,
  • aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen,
  • waar de grens loopt tussen de privé-eigendom en deze van de waterloopbeheerder,
  • waarom en hoe de Provincie schadelijke exotische planten en dieren bestrijdt en
  • hoe de Provincie modderstromen bij hevige neerslag inperkt.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66