Aanpassing vaste stuw Asserij op de Damsloot

De Provincie bouwde ter hoogte van de Asserij op de grens van Destelbergen en Laarne, een nieuwe regelbare en vismigreerbare stuw op de Damsloot (OS197). We vervingen de vaste stuw door instelbare kantelstuwen en vistrappen. De knelpunten voor waterpeilregeling en vismigratie zijn zo opgelost. Zo creëren we de ideale omstandigheden voor de bijzondere vegetatie in het laagveengebied.

De nieuwe stuw heeft heel wat voordelen:

 • Voor de waterhuishouding:
  • In de Damvallei, een laagveengebied, moet het waterpeil variëren, afhankelijk van de seizoenen en de weersomstandigheden. Door de instelbare kantelstuwen kan het waterpeil actief geregeld worden.
  • Bij hevige neerslag kunnen de kantelstuwen platgelegd worden om overtollig water af te voeren. Zo worden natte omstandigheden in het natuurgebied voorkomen, maar ook stroomopwaarts worden landbouw- en woongebied beter beschermd tegen overstromingen. 
  • In droge periodes worden de kantelstuwen omhoog gezet en wordt het water langer hoger opgehouden.
 • Voor de vismigratie:
  • Voor een gezonde populatie kleine modderkruiper, bittervoorn en paling is het belangrijk dat deze soorten zich zonder hindernissen in het gebied kunnen verplaatsen. De erkenning als Europees beschermd natuurgebied is o.a. te danken aan het voorkomen van deze zeldzame vissoorten.
  • Door de nieuwe stuw kunnen vissen zich verplaatsen via vijf trappen met V-vormige overlaten. Tussen de trappen is het hoogteverschil beperkt tot 11 cm. Vissen kunnen zo’n hoogteverschil overbruggen als er een kleine waterlaag aanwezig is. 

Interesse in de waterpeilen? Volg ze op de website van waterinfo.

Vaste stuw Asserij met hoge waterpeilen (januari 2021) Toestand voor de werken: hoge waterpeilen in de winter
De lage waterpeilen van de vaste stuw Asserij in augustus 2022 Toestand voor de werken: lage waterpeilen in de zomer

Actueel

Toestand na de werken: vistrap tijdens hoog waterpeil Toestand na de werken: vistrap tijdens hoog waterpeil
Toestand na de werken: vistrap tijdens laag waterpeil Toestand na de werken: vistrap tijdens laag waterpeil

 

 • Het project is afgerond.
 • Op 3 mei 2024 stelde de Provincie samen met Natuurpunt Damvallei en de gemeente Destelbergen de nieuwe stuw voor aan de pers. Lees het persbericht en/of bekijk het filmpje.

Timing

Het project liep van 7 augustus 2023 tot 5 oktober 2023.

Budget

195 000 EUR (incl. btw)

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van de Blue Deal, lokaal hefboomproject natte natuur. Provincie Oost-Vlaanderen ontving hiervoor een subsidie van 119 000 EUR. 

Partners

 • Vlaamse overheid (Departement Omgeving - afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten)

Gemeenten

 • Destelbergen
 • Laarne

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66