Aanpassing vaste stuw Asserij op de Damsloot

De vaste stuw Asserij op de waterloop OS197 (Damsloot), voorkomt vandaag wijzigingen in de waterhuishouding en beschermt de aanwezige veenlagen in het natuurgebied de Damvallei. Afhankelijk van de seizoenen en de weersomstandigheden moet het waterpeil variëren in een apart zomerpeil en winterpeil. Daarnaast is vismigratie hier belangrijk om te zorgen voor een gezonde populatie Kleine modderkruiper en Bittervoorn. Daarom wordt de stuw aangepast naar een regel- en vismigreerbare stuw. 

De huidige stuw wordt verlaagd tot het gemiddelde waterpeil van het afwaarts pand. Stroomopwaarts komen er 5 vistrappen. Iedere trap bestaat uit een vispasseerbare drempel en een kantelstuw. 

Zo kunnen, naarmate de seizoenen verlopen, een of meerdere kantelstuwen (deels) platgelegd worden om het gewenste waterpeil te verkrijgen. Op die manier kan het waterpeil actief geregeld worden en is de vismigratie verzekerd. 

Toestand voor de werken: hoge waterpeilen in de winter
Toestand voor de werken: lage waterpeilen in de zomer

Actueel

  • Vistrap in werking
    • Vistrap bij lage waterpeilen
    • Vistrap bij normale waterpeilen
    • Vistrap bij hoge waterpeilen

Timing

Het project liep van 7 augustus 2023 tot 5 oktober 2023.

Budget

195 000 EUR (incl. btw)

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van de Blue Deal, lokaal hefboomproject natte natuur. Provincie Oost-Vlaanderen ontving hiervoor een subsidie van 119 000 EUR. 

Partners

  • Vlaamse overheid (Departement Omgeving - afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten)

Gemeenten

  • Destelbergen
  • Laarne

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66