Overstromingsgebied Moerasstraat in Kruisem

Het weer wordt steeds grilliger. In periodes met veel regen kan er wateroverlast zijn, terwijl er in droge periodes soms waterschaarste is. Het komt er dus op aan voldoende ruimte te hebben om het teveel aan water op te sparen om langere periodes van droogte te kunnen overbruggen.

Om het bufferen en sparen van water te combineren, wordt het overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruishoutem heringericht. Daarbij wordt een captatiegedeelte gecreëerd voor de opslag van water zonder in te boeten aan buffervolume voor wateroverlast. Land- en tuinbouwers kunnen dan het opgeslagen water gebruiken, bijvoorbeeld om hun akkers te bewateren of machines met sproeivloeistoffen bij te vullen.

Wil je meer weten over dit project? Lees meer over de werken in het overstromingsgebied of bekijk het filmpje.

Actueel

16 mei 2023

 • Aanleg aftappunt en sokkel elektriciteitskast 
 • Momenteel wordt het spaarvolume van vak 1 (dichtst tegen de Moerasstraat) uitgegraven. Hieruit zal water kunnen worden gecapteerd door geïnteresseerde landbouwers.

30 mei 2023:

 • Constructie van de vulzone voor de sproeimachines : biobed in betonconstructie
 • Plaatsen van de oeverversterking langs de dijken in vak 1 

6 juni 2023:

 • Overwelving onder Moerasstraat en oeverversterking 
 • Oeverversterking langs dijken in vak 1 bijna afgewerkt

23 juni 2023:

 • Afwerken van de vulzone met grindgazon
 • Aansluiting van de vulzone op de Moerasstraat 

8 augustus 2023:

 • De vulzone met grindgazon: het gras is inmiddels mooi groen. Ook de sturingskast is geplaatst.
 • Zicht op het wachtbekken vanaf de Moerasstraat

Timing

De uitvoering van het project is gestart op 8 augustus 2022. De vermoedelijke einddatum is oktober 2023.

Budget

1 445 000 EUR 

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Irtas (ontwerper)
 • Gemeente Kruisem
 • Aquafin
 • Agentschap Natuur en Bos
 • Farys

Gemeenten

Kruisem

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66