Overstromingsgebied Moerasstraat in Kruisem

Door het wijzigende klimaat en de extremen die zich voordoen, vormt naast wateroverlast ook droogte een steeds vaker voorkomend probleem. In Vlaanderen valt op jaarbasis voldoende regen. Het komt erop aan meer water op te sparen op de juiste plaatsen om langere periodes van droogte te kunnen overbruggen.

Om het bufferen en sparen van water te combineren, is het overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruisem heringericht. Daarbij is er een spaarfunctie gecreëerd voor de opslag van water zonder in te boeten aan buffervolume voor wateroverlast. Land- en tuinbouwers kunnen het opgeslagen water gebruiken, bijvoorbeeld om hun akkers te irrigeren of machines met sproeivloeistoffen bij te vullen.

Bekijk het filmpje.

© Peter Malaise

Actueel

Onder grote belangstelling gaven we op 17 september uitleg over de verschillende aspecten van het overstromingsgebied en het spaarvolume aan infostanden verspreid over de site.

Bekijk het verslag van het publieksmoment.

Timing

Het project liep van 8 augustus 2022 tot oktober 2023.

Budget

1 445 000 EUR 

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Irtas (ontwerper)
  • Provinciaal Centrum voor Groenteteelt
  • Gemeente Kruisem
  • Aquafin
  • Agentschap Natuur en Bos
  • Farys

Gemeenten

Kruisem

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66