Herinrichting van de Dorenbosbeek in Brakel

De Dorenbosbeek, een zijriviertje van de Zwalm, ontspringt in het Lieverenbos vlakbij de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Met een lengte van ongeveer 3 kilometer en een stroomgebied van 4 km², speelt deze beek een belangrijke rol in de lokale ecologie.

Het herinrichtingsproject in Brakel, bij de Lange Haag, heeft als doel:

  • Herstel van de natuurlijke loop: In het verleden werd de beek rechtgetrokken en de oevers verstevigd. Het huidige project richt zich op het herstel van de natuurlijke meanders, zoals die in de 19e eeuw bestonden.
  • Verbeteren van vispassages: De beek heeft last van vismigratieknelpunten. Door de aanleg van 17 vistrappen wordt de migratie van vissen aanzienlijk verbeterd. Dit is cruciaal voor de voortplanting van soorten zoals de beekprik en rivierdonderpad.
  • Aanleg van een erosiepoel: Om de afvoer van bronwater en erosie van nabijgelegen akkers te beheersen, leggen we een poel aan. Die dient niet alleen als buffer voor afspoelend water maar draagt ook bij aan de biodiversiteit.
  • Infrastructuurverbeteringen: Een nieuwe plaatbrug vergemakkelijkt het beheer van aangrenzende percelen. Daarnaast komt er een vlonderpad voor wandelaars van het GR221-pad, dat de Dorenbosbeek kruist.

Actueel

  • De werken zijn gestart.
  • De nieuwe meanderende beekbedding wordt uitgegraven.
  • De oude beekbedding wordt gemaaid ter voorbereiding van het verwijderen van de betonnen oeverversteviging.
Werfbord
Start van de graafwerken van de nieuwe beekbedding
Nieuwe meanderende beekbedding
Uitmaaien van de oude beekbedding ter voorbereiding van het verwijderen van de betonnen oeverversteviging

Timing

Start werken: 1 juli 2024 (met een geschatte duur van 80 werkdagen).

Budget

Het project wordt gesubsidieerd door het European Unie Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidie akkoord Nr 101036337.

Partners

vzw Natuurpunt

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66