Werken aan een waterloop

Als je zelf werken aan een gerangschikte waterloop wil uitvoeren, is het belangrijk dat je je plannen laat beoordelen. Dit doe je via een machtigingsaanvraag. Deze procedure is nodig omdat werken aan een waterloop gevolgen kunnen hebben voor de waterafvoer en ecologische waarde van de waterloop. 

Een machtiging moet je aanvragen voor alle werken aan, over of onder de bedding van een onbevaarbare waterloop.

Enkele voorbeelden:

 • het plaatsen van een duiker in de waterloop om een perceel toegankelijk te maken
 • het aansluiten van een regenwaterafvoer op de waterloop
 • het aanbrengen van een oeverversterking

Voor het verplaatsen van een beek moet je naast een machtiging ook een aanpassing aanvragen van de rangschikking van de onbevaarbare waterloop.

Machtiging voor werken aan provinciale waterloop

Bij wie vraag je een machtiging aan?

 • onbevaarbare waterloop van 1ste categorie: de Vlaamse Milieumaatschappij 
 • onbevaarbare waterloop van 2de categorie (in beheer van de Provincie): de Provincie
 • onbevaarbare waterloop 3de categorie (in beheer van de gemeente): de gemeente
 • waterlopen van 2de of 3de categorie binnen het ambtsgebied van de polder of watering: de polder of watering

 

Aanvragen over rangschikkingen (vb. bij het verplaatsen van een beek) van waterlopen 2de of 3de categorie, zowel buiten als binnen een polder of watering, richt je steeds naar de deputatie van de Provincie, via e-mail naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be.

Machtiging voor werken aanvragen

Dat kan op 2 manieren:

 • Samen met je aanvraag voor een omgevingsvergunning
  Als je een omgevingsvergunning nodig hebt, voeg je de aanvraag voor de machtiging toe aan je omgevingsvergunningsaanvraag in het luik ‘Hemel- en oppervlaktewater’. De aanvraag voor de omgevingsvergunning en de machtigingsaanvraag worden samen behandeld.
  Als jouw dossier een gunstig advies krijgt van de deputatie en de omgevingsvergunning wordt verleend, dan geldt het gunstig advies (met de van toepassing zijnde voorwaarden) als machtiging.
 • of via een aparte procedure rechtstreeks bij de deputatie van de Provincie. Indien je niet kiest voor de combinatie van beide aanvragen, dan verstuur je de aanvraag bij voorkeur digitaal naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be . De deputatie behandelt je aanvraag. Na de beslissing van de deputatie, krijg je een antwoord.

In elk geval moet je bij je dossier het formulier voor de machtigingsaanvraag en de daarin vermelde bijlagen toevoegen.

Meer info vind je in de brochure 'Zelf werken aan een waterloop'.

Wijziging van rangschikking aanvragen

Wil je een gracht laten rangschikken als waterloop, de rangschikking van een waterloop ontnemen of de rangschikking verplaatsen? Dit kan je niet combineren met de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wijzigingen van een rangschikking moet je dus apart vragen. Voor waterlopen van 2de of 3de categorie doe je dat bij de deputatie, ook binnen een polder of watering.

Hoe?

 1. Vul het formulier in voor een aanvraag voor wijziging van een rangschikking
 2. Verstuur het aanvraagformulier en de bijlagen bij voorkeur digitaal naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be. De deputatie behandelt je aanvraag. 
 3. Na de beslissing van de deputatie, krijg je een antwoord.

Uitvoering van de werken

Als je een machtiging kreeg van de deputatie, moet je de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie laten weten wanneer je met de werken begint. Zij controleren de uitvoering van de werken. Je vergunning vervalt als je de werken niet uitvoert binnen een periode van 2 jaar.

Als eigenaar moet je de werken zelf in goede staat houden.

Als eigenaar kan je door de bepaalde werken aan de waterloop de afmetingen van de bedding wijzigen. Dit is bijvoorbeeld zo bij sommige oeverversterkingswerken of het verplaatsen van een waterloop.

Als je dit soort werken uitvoert, stelt de deputatie als voorwaarde in de machtiging dat je de waterloop na het uitvoeren van de werken moet opmeten in een zogenaamd as-builtplan.

Voor het opmaken van het as-builtplan, bekijk je vooraf best eerst volgende documenten:

Inventaris

Om de inventaris van de machtigingen verleend op waterlopen van 2de en 3de categorie voor iedereen beschikbaar te stellen en actueel te houden, kan je als gemeente, polder en watering je afgeleverde machtigingen doorgeven aan de Provincie.

Wij nemen die op in de databank van de machtigingen en gaan na of er een aanpassing nodig is in de Digitale Atlas van Onbevaarbare Waterlopen en publieke grachten. Dit is het geval als de as van een waterloop wordt verplaatst, of als er wijzigingen zijn aan de afmetingen van de bedding van de waterloop. Voorbeelden zijn: het verplaatsen van een waterloop of het aanbrengen van sommige oeververstevigingen. Als de machtiging gaat over dergelijke ingrijpende werken, vragen wij naar bijkomende opmetingsgegevens na de uitvoering van de werken. 

Machtigingen die een aanpassing aan de Digitale Atlas noodzakelijk maken, moet je volgens art. 5 van de Wet op de onbevaarbare waterlopen verplicht aan de Provincie bezorgen.

 

Hoe?

 1. Vul het formulier databank machtiging in
 2. Mail het formulier naar waterbeleid@oost-vlaanderen.be
 3. De Provincie vraagt bijkomende opmetingen als er een aanpassing nodig is in de Digitale Atlas van Onbevaarbare Waterlopen. Daarbij het het belangrijk dat je volgende documenten raadpleegt:
  1. De technische specificaties voor het opmeten van waterlopen.
  2. Het sjabloon voor het titelblad van deze opmeting. 

De Provincie werkt momenteel aan de toepassingen voor het raadplegen van deze machtigingen. Die zal je hier kunnen raadplegen.

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66