Werken aan een waterloop

Als je zelf werken aan een gerangschikte waterloop wil uitvoeren, is het belangrijk dat je je plannen laat beoordelen. Dit kan je doen via een machtigingsaanvraag. Deze procedure is nodig omdat werken aan een waterloop gevolgen kunnen hebben voor de waterafvoer. Bovendien vindt de Provincie het belangrijk dat de provinciale waterlopen zo natuurlijk mogelijk blijven.

Een machtiging moet je aanvragen voor alle werken binnen de bedding van een onbevaarbare waterloop. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • het plaatsen van een duiker in de waterloop om een perceel toegankelijk te maken
  • het aansluiten van een regenwaterafvoer op de waterloop
  • het verplaatsen van een beek
  • het aanbrengen van een oeverversterking aanbrengen

Bij wie vraag je een machtiging aan?

  • bij de Provincie voor elke onbevaarbare waterloop van 2de of 3de categorie
  • bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor elke onbevaarbare waterloop van 1ste categorie

Hoe vraag je een machtiging aan bij de Provincie?

Dat kan op 2 manieren:

  • samen met je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of
  • via een aparte procedure

In elk geval moet je bij je dossier het formulier voor de machtigingsaanvraag toevoegen.

Meer info vind je in dit document.

Uitvoering van de werken

Als je een machtiging kreeg, moet je de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie laten weten wanneer je met de werken begint. Zij controleren de uitvoering van de werken. Je vergunning vervalt als je de werken niet uitvoert binnen een periode van 2 jaar.

Onderhoud nadien

Als eigenaar moet je de werken zelf in een goede staat houden.

Stel een vraag

dienst Integraal Waterbeleid

+32 9 267 76 66