Wetteren Noord-Zuidverbinding

projectlogo Wetteren Noord-Zuid de verbinding met de toekomst

Het centrum van Wetteren is zeer interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein Stookte, brengt te veel verkeer door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit en onaangename files. De zoektocht naar een oplossing loopt wel al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.

Vandaag is er een unieke kans. De Vlaamse Waterweg nv wil de oude brug over de Schelde verhogen voor de passage van grotere schepen. Infrabel streeft naar een veilig spoorwegennet met minder overwegen en wil de overweg aan de Wetterstraat sluiten en vervangen door een brug of tunnel.

De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer sloten een samenwerkingsovereenkomst om een oplossing te zoeken. Binnen de Vlaamse overheid werken ook de Vervoerregio Gent en departement Omgeving mee.

Dit Masterplan, het Masterplan Scheldepark Wetteren en het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren zijn nauw met elkaar verbonden en zullen elkaar beïnvloeden en versterken.

Actueel

Timing

Het project ging van start in september 2021 en loopt minstens tot april 2023.

Budget

169.097,50 EUR (aanbesteding voor ontwerpend onderzoek en participatie)

Partners

Gemeente Wetteren, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Vlaamse Waterweg nv

Gemeenten

Wetteren

Stel een vraag