Wetteren Noord-Zuidverbinding

Het centrum van Wetteren is zeer interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein Stookte, brengt te veel verkeer door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit en onaangename files. De zoektocht naar een oplossing loopt wel al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.

Vandaag is er een unieke kans. De Vlaamse Waterweg nv wil de oude brug over de Schelde verhogen voor de passage van grotere schepen. Infrabel streeft naar een veilig spoorwegennet met minder overwegen en wil de overweg aan de Wetterstraat sluiten en vervangen door een brug of tunnel.

De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer sloten een samenwerkingsovereenkomst om een oplossing te zoeken. Binnen de Vlaamse overheid werken ook de Vervoerregio Gent en departement Omgeving mee.

Dit Masterplan, het Masterplan Scheldepark Wetteren en het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren zijn nauw met elkaar verbonden en zullen elkaar beïnvloeden en versterken.

Actueel

 • In oktober volgde een tweede participatieronde:
  • Op 4 oktober was er een infomoment met de klankbordgroep.
   De klankbordgroep bestaat uit leden van de gemeenteraad, de gecoro en procoro (de gemeentelijk en provinciale commissies voor ruimtelijke ordening), bedrijfsleiders, afgevaardigden van scholen en ouderraden en het middenveld uit Wetteren. 
  • Op 5 oktober kwamen ruim 200 buurtbewoners die in een beperkte straal rond de mogelijke scenario’s wonen naar het infomoment over de voorkeursscenario’s. Herbekijk de presentatie over de voorkeursscenario's.
  • Op 12 oktober vond het tweede dialoogmoment plaats voor het brede publiek. Wil je meer weten over de voorkeursscenario’s? Herbekijk de video van het tweede dialoogmoment.
  • Ontdek de resultaten van tweede participatieronde.
 • In januari 2023 besliste de stuurgroep om deze scenario’s verder te onderzoeken:
  • Een scenario langs de Voordstraat als buitenscenario
  • Een scenario doorheen de Molenbeekvallei (variant D) als mogelijk centrumscenario
  • Het scenario langs de Astridlaan (variant A) wordt verder onderzocht als referentie.
  • Meer info lees je in de laatste nieuwsbrief.

Timing

Het project ging van start in september 2021 en loopt minstens tot en met oktober 2022.

Budget

169.097,50 EUR (aanbesteding voor ontwerpend onderzoek en participatie)

Partners

Gemeente Wetteren, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Vlaamse Waterweg

Gemeenten

Wetteren