Wetteren Noord-Zuidverbinding

Het centrum van Wetteren is zeer interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein Stookte, brengt te veel verkeer door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit en onaangename files. De zoektocht naar een oplossing loopt wel al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.

Vandaag is er een unieke kans. De Vlaamse Waterweg nv wil de oude brug over de Schelde verhogen voor de passage van grotere schepen. Infrabel streeft naar een veilig spoorwegennet met minder overwegen en wil de overweg aan de Wetterstraat sluiten en vervangen door een brug of tunnel.

De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer sloten een samenwerkingsovereenkomst om een oplossing te zoeken. Binnen de Vlaamse overheid werken ook de Vervoerregio Gent en departement Omgeving mee.

Dit Masterplan, het Masterplan Scheldepark Wetteren en het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Wetteren zijn nauw met elkaar verbonden en zullen elkaar beïnvloeden en versterken.

Actueel

De partners deden vanaf 2020 veel voorbereidend werk om het project op te starten. Sinds april 2022 onderzoekt een studiebureau de belangrijkste tracés. Daarbij betrekken we ook de Wetterse bedrijven, handelaars, scholen, culturele en sportieve verenigingen en natuurlijk de inwoners van Wetteren. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten.

  • Op 20 juni ging het eerste infomoment door met de klankbordgroep . De klankbordgroep bestaat uit leden van de gemeenteraad, de gecoro en procoro (de gemeentelijk en provinciale commissies voor ruimtelijke ordening), bedrijfsleiders, afgevaardigden van scholen en ouderraden en het middenveld uit Wetteren. Zij gaven feedback op de verschillende scenario’s en tracés. 
  • Op 28 juni vond het dialoogmoment voor het brede publiek plaats. Het studiebureau stelde de resultaten van het onderzoek voor en vroeg input aan de inwoners en geïnteresseerden over de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s. De komende maanden gaan het studiebureau en de projectpartners aan de slag om alle feedback te verwerken.

Kon je niet aanwezig zijn op het dialoogmoment en wil je de verschillende scenario’s nog eens rustig herbekijken en jouw feedback geven?
>> Geef dan voor 24 juli je mening via de digitale bevraging

Timing

Het project ging van start in september 2021 en loopt minstens tot en met oktober 2022.

Budget

169.097,50 EUR (aanbesteding voor ontwerpend onderzoek en participatie)

Partners

Gemeente Wetteren, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Vlaamse Waterweg

Gemeenten

Wetteren

Stel een vraag