PRUP Recreatiepool Donk te Berlare

visiebeeld recreatiepool donk

De recreatiepool Donk in Berlare is een plek om te genieten maar kent vandaag heel wat uitdagingen. Door de toenemende bebouwing staat de natuur onder druk en verrommelt het landschap. Een groot aantal stacaravanparken bepalen het beeld. Ondanks de recreatieve troeven vinden toeristen er nauwelijks overnachtingsmogelijkheden.

In 2020 maakten de Provincie, Gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde-Durme een toekomstvisie voor de recreatiepool op. Om deze visie in praktijk om te zetten werd een actieplan opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

De Provincie engageert zich op korte termijn voor de uitvoering van twee acties:

  • de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit vertaalt de visie naar concrete bestemmingen en voorschriften op het terrein, onder meer voor het recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het meer. Het legt vast welke ontwikkelingen (bestemming) mogelijk zijn en in welke vorm (inrichting).
  • de opstart van een ontwerptraject dat met de uitbaters en eigenaars van de verblijfparken op zoek gaat naar oplossingen die de principes van de visie maximaal verzoenen met hun belangen

Actueel

  • De Provincie maakt een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (of PRUP) op voor De Donk. De opmaak van een PRUP doorloopt een aantal stappen. De provincieraad stelde op woensdag 27 maart 2024 het ontwerp PRUP Recreatiepool Donk en het aangepaste ontwerp plan-MER voorlopig vast. Bekijk het besluit van de provincieraad.
  • Het openbaar voor het PRUP liep van maandag 22 april 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024.
  • Op 6 mei 2024 vond een infomarkt plaats waarin de plannen werden toegelicht. Kon je er niet bij zijn of bekijk je graag de info nog eens opnieuw? Bekijk het introfilmpje, de posters en het filmpje rond de toegang van domein Nieuwdonk.
  •  In de zomer van 2024 worden alle binnengekomen bezwaarschriften en adviezen behandeld door de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Afhankelijk van het advies passen we het ontwerp PRUP nog aan. Eenmaal het PRUP en het plan-MER zijn afgewerkt, stelt de provincieraad het plan definitief vast. 

 

Het ontwerp RUP bestaat uit verschillende documenten en plannen:

Timing

Het project loopt van januari 2021 tot december 2024.

Budget

/

Partners

Gemeente Berlare

Gemeenten

Berlare, Zele

Stel een vraag