PRUP Recreatiepool Donk te Berlare

De recreatiepool Donk in Berlare is een plek om te genieten maar kent vandaag heel wat uitdagingen. Door de toenemende bebouwing staat de natuur onder druk en verrommelt het landschap. Een groot aantal stacaravanparken bepalen het beeld. Ondanks de recreatieve troeven vinden toeristen er nauwelijks overnachtingsmogelijkheden.

In 2020 maakten de Provincie, Gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde-Durme een toekomstvisie voor de recreatiepool op. Om deze visie in praktijk om te zetten werd een actieplan opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

De Provincie engageert zich op korte termijn voor de uitvoering van twee acties:

  • de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit vertaalt de visie naar concrete bestemmingen en voorschriften op het terrein, onder meer voor het recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het meer. Het legt vast welke ontwikkelingen (bestemming) mogelijk zijn en in welke vorm (inrichting).
  • de opstart van een ontwerptraject dat met de uitbaters en eigenaars van de verblijfparken op zoek gaat naar oplossingen die de principes van de visie maximaal verzoenen met hun belangen

Actueel

  • De deputatie keurde de startnota en procesnota goed op 20 oktober 2022. De publieke raadpleging van deze documenten liep van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023. 
  • De deputatie keurde de scopingnota en aangepaste procesnota goed op 26 oktober 2023.
  • De deputatie keurde het voorontwerp PRUP goed op 9 november 2023. Het voorontwerp ligt momenteel ter advies voor aan de formele adviesinstanties. 

Timing

Het project loopt van januari 2021 tot december 2024.

Budget

/

Partners

Gemeente Berlare

Gemeenten

Berlare, Zele

Stel een vraag