De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde

De Provincie werkt samen met de stad Oudenaarde aan het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde.

Dit plan bestaat minstens uit 2 deelplannen:

  • Deelplan 1 Hauwaart-Varent: uitbreiding brouwerij Roman en herbestemming niet bebouwde delen resterend industriegebied naar open ruimte
  • Deelplan 2 Coupure: rechtszekerheid voor regionaal bedrijventerrein Coupure

Hieraan is ook een plan-milieueffectrapport gekoppeld. Dit om eventuele schadelijke effecten op het milieu in een vroeg stadium in te schatten en op te vangen.

Actueel

We kregen meerdere opmerkingen, suggesties en adviezen tijdens de publieke raadpleging en de adviesvraag over de startnota. Momenteel verwerken we deze en maken een nieuw document op: de scopingnota. Deze nota vervangt de startnota en mag je later dit voorjaar verwachten.

De scopingnota gebruiken we om het voorontwerp PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde en het ontwerp plan-MER op te maken. 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief van het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde.

Timing

Definitief vastgesteld plan: juli 2022 (onder voorbehoud)

Budget

100 000 EUR voor het plan-Mer

Partners

Stad Oudenaarde

Gemeenten

Stad Oudenaarde

Stel een vraag