De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

PRUP - Briel

De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein. Er is veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Het project  moet leiden tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmiddel. Bij dit hele veranderingsproces zullen de partners, waar mogelijk, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven. Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en zorgen voor nieuwe arbeidsplaatsen.

Actueel

  • Opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor het watergebonden deel.
  • Opmaak 2e mobiliteitseffectenrapport: werkt verder op de bevindingen van het eerste rapport. Onderzoekt verschillende scenario’s over de verbinding van het bedrijventerrein naar de N41.

Timing

Het project is gestart in 2005.

Budget

275 000 EUR

Partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • De Vlaamse Waterweg
  • POM Oost-Vlaanderen
  • Stad Dendermonde ondersteunt het project
  • Financiële ondersteuning van VLAIO

Gemeenten

Dendermonde, Buggenhout

Stel een vraag