De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Project Oudenaarde Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde werken samen aan een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever:

 • De sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen de steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden. De stad Oudenaarde zoekt oplossingen voor de uitbreidingsnoden van het sportcentrum in een afzonderlijk traject.
 • We bekijken het gebied op de rechteroever in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers.

We stemmen alle ruimtelijke ambities op elkaar af. Ook toetsen we ze af aan het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever - Circulair Scheldepark. 

De focus ligt ook op duurzame ontwikkeling: we houden rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met aandacht voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

We betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

Actueel

 • Het ruimtelijk raamwerk is goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad.
 • Ruimtelijk uitvoeringsplan Oudenaarde Linkeroever
  Op basis van de eerste ontwerpschetsen, finaliseren we de start- en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Ook in deze fase kan je je mening geven. De raadpleging van de startnota voor het GRUP ‘Linkeroever’ en het daarbij horende participatiemoment worden uitgesteld naar later dit jaar.
 • Mobiliteitsstudie
  Het studiebureau Vectris rondde eind 2019 de mobiliteitsstudie af. De mobiliteitsvraagstukken overstijgen echter het projectgebied. De stad Oudenaarde maakt vanaf 2020 een nieuw mobiliteitsplan voor de stad op. Dit plan omvat ook het projectgebied. Eerder voorgestelde mobiliteitsscenario’s zullen we daaraan aftoetsen. Enkel zo kunnen keuzes gemaakt worden.

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2021.

Budget

338 482,51 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Stad Oudenaarde

Gemeenten

Oudenaarde

Stel een vraag