De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Interreg 2-Zeeënproject STAR2Cs

Het STAR2Cs-project wil een nieuwe methodiek ontwikkelen voor de besluitvorming rond klimaatadaptatieplannen, om op die manier de uitvoering ervan te versterken. Hiervoor werkt het project proefprojecten uit in Engeland, Nederland, Frankrijk en België.

De Provincie Oost-Vlaanderen draagt op 3 manieren bij aan het STAR2Cs-project:

 1. evalueren van het besluitvormingsproces voor de gebiedsvisie van de Maarkebeek.
  De lessen die de Provincie hieruit trekt, dienen als input voor de ontwikkeling van de STAR2Cs-methode;
 2. testen van het geoptimaliseerde besluitvormingsproces in de overstromingsgevoelige vallei van de Zwalm, waar een riviercontract uitgewerkt wordt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
 3. opmaken van een overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender, samen met de Vlaamse overheid.

Actueel

 • Opstartfase
 • Voor het overstromingsrisicobeheerplan Dender wordt in het najaar 2017 een eerste reeks aan inspraakmomenten voor gemeentebesturen en experts georganiseerd. 
 • In het voorjaar van 2018 volgen er participatietrajecten in de twee proefgebieden waarbij lokale en bovenlokale spelers betrokken worden.

Timing

Het STAR2Cs-project loopt van september 2017 tot en met februari 2021.

Budget

272 666 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Kent County Council
 • De Vlaamse Waterweg nv
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Agence d’Urbanisme et de Développement des Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées

Gemeenten

Gebied: Maarkebeekvallei, Dendervallei en Zwalmvallei

Stel een vraag