Interreg 2-Zeeënproject STAR2Cs

Het STAR2Cs-project wil een nieuwe methodiek ontwikkelen voor de besluitvorming rond klimaatadaptatieplannen, om op die manier de uitvoering ervan te versterken. Hiervoor werkt het project proefprojecten uit in Engeland, Nederland, Frankrijk en België.

De Provincie Oost-Vlaanderen draagt op 3 manieren bij aan het STAR2Cs-project:

 1. evalueren van het besluitvormingsproces voor de gebiedsvisie van de Maarkebeek.
  De lessen die de Provincie hieruit trekt, dienen als input voor de ontwikkeling van de STAR2Cs-methode;
 2. testen van het geoptimaliseerde besluitvormingsproces in de overstromingsgevoelige vallei van de Zwalm, waar een riviercontract uitgewerkt wordt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
 3. opmaken van een overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender, samen met de Vlaamse overheid.

Actueel

 • Er werd een stakeholderanalyse-instrument ontwikkeld om projectcoördinatoren te helpen bij het in kaart brengen van de relevante stakeholders en het bepalen van het geschikte participatieniveau waarop ze bij het project betrokken dienen te worden. 
 • De evaluatie van het besluitvormingsproces voor de gebiedsvisie voor de Maarkebeek werd afgerond.
 • In het kader van het traject naar een strategisch plan 'Ruimte voor Water' voor de Dender werd een studie afgerond naar het doorrekenen van kosten en baten van preventiemaatregelen in overstromingsriscobeheerplannen.
 • Momenteel wordt volop ingezet op het participatieve traject naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Het riviercontract zal ondertekend worden in juni 2021.
 • Op woensdag 19 mei 2021 organiseren we het derde Zwalmbeekforum. Op een informatiemarkt in open lucht krijg je in kleine groepjes op coronaveilige wijze toelichting over de verschillende maatregelen. Schrijf je in voor de informatiemarkt.

Timing

Het STAR2Cs-project loopt van september 2018 tot en met augustus 2021.

Budget

272 666 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Kent County Council
 • De Vlaamse Waterweg nv
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Agence d’Urbanisme et de Développement des Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées

Gemeenten

Gebied: Maarkebeekvallei, Dendervallei en Zwalmvallei