De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Delivering Community Benefits of Civic Energy (COBEN)

Het Europese project COBEN (Delivering Community Benefits of Civic Energy) ontwikkelt en evalueert lokale hernieuwbare energieprojecten die een meerwaarde realiseren naar de omliggende gemeenschap (= Civic Energy).

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunde in fase 1 van het project de lokale ontwikkeling van het warmtenetwerk in Eeklo. Hiervoor ontwikkelden we een leidraad warmtenetten voor lokale besturen en realiseerden we samen met de stad Eeklo een warmtezoneringsplan en een transitievisie warmte.

Actueel

Wegens succes keurde het Europees fonds voor regionale ontwikkeling een verlenging van het project goed met 30 maanden.

In fase 2 van het project zetten we in op windenergieprojecten. We begeleiden gemeenten in kansrijke gebieden voor windenergie in het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en businessmodellen. Zo willen we windprojecten met input van en output naar de lokale gemeenschap realiseren. Op die manier kan de gemeenschap een deel van de opbrengst van de lokale hernieuwbare energie opnieuw investeren in de transitie naar een klimaatneutrale omgeving.

Geïnteresseerde gemeenten die hernieuwbare energieprojecten met een lokale return willen realiseren kunnen zich aanmelden via mail naar energielandschap@oost-vlaanderen.be.

Timing

Fase 1 : 1 oktober 2016 tot 30 maart 2020

Fase 2 : 1 april 2020 tot 30 september 2022

Budget

110 957 EUR (fase 1)

146 428 EUR (fase 2)

Partners

Universiteit Oldenburg, COAST (Duitsland),  Hogeschool Osnabrück (Duitsland), Veolia nv-sa (België), Gemeente Emmen (Nederland), Gemeente Ringkobing – Skern (Denemarken), Provincie Østfold (Noorwegen), Gemeente Uppsala (Zweden)

Stel een vraag