Delivering Community Benefits of Civic Energy (COBEN)

Het Europees project COBEN wil de burger een sleutelpositie geven in hernieuwbare en duurzame energie die lokaal geproduceerd wordt. Energieproductie wordt gedecentraliseerd en investeringen, uitbating en rendement blijven ter plaatse. Elke partner geeft een eigen lokale invulling aan dit Europees project. 

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de lokale ontwikkeling van het warmtenetwerk in Eeklo ondersteunen. Bedoeling is dat de stad Eeklo; burgers en bedrijven samen het warmtenetwerk uitbouwen en beheren. Iedereen kan warmte leveren en gebruiken, om zo tot een rendabele en duurzame energie-installatie te komen. Dit samenwerkingsverband is uniek voor Vlaanderen en kan als voorbeeld dienen voor andere lokale energieprojecten.

Voor nieuws en de laatste stand van zaken klikt u door naar de Europese projectwebsite.

Actueel

  • Voorbereiding uitrol warmtenet
  • April 2018: warmtecongres met een ‘eerste buislegging’ van het warmtenet
  • Ontwikkelen van een toolkit voor gemeenten

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2016 tot 30 september 2019.

Budget

110 957 EUR

Partners

Highlands & Islands (Schotland), Emmen (Nederland), Isnabrück (Duitsland), Ringkobing – Skjern (Denemarken), Ostfold (Noorwegen)

Gemeenten

Eeklo

Stel een vraag

Oost-Vlaanderen Energielandschap

+32 9 267 75 93