Beveren op weg naar 2050

De Provincie en de gemeente Beveren hebben samengewerkt aan het project ‘Beveren op weg naar 2050’, waarin ze een toekomstvisie en Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) opmaakten voor het stedelijk gebied van Beveren. De gemeente en Provincie hebben nu beslist om dit project op te schorten.

Actueel

 • Op 12 september 2023 beslisten de gemeente en Provincie om het project op te schorten.
  • Het PRUP ‘Contour stedelijk gebied Beveren’ werd opgemaakt in uitvoering van het ontwerp beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Op 6 september 2023 besliste de provincieraad om de voorlopige vaststelling van dit ontwerp beleidsplan in te trekken. Hiervoor verliest het PRUP zijn juridische basis en dient de procedure hernomen te worden. 
  • Omdat het PRUP niet meer definitief vastgesteld kan worden in voorjaar 2024, opteerden gemeente en Provincie om het proces op te schorten. Het is aan de nieuwe besturen om na de verkiezingen het proces opnieuw op te starten.
  • Ook de nakende fusie speelt een rol in deze beslissing.
 • Was al het werk dan verloren moeite? Zeker niet!
  • De afgelopen jaren werd er heel wat geïnvesteerd in het proces. Dat leverende mooie tussentijdse resultaten op.
  • Wanneer de nieuwe besturen beslissen om het project opnieuw op te starten, is er een mooie basis om op verder te werken. Het werk en de inzet van iedereen die aan het project meewerkte, is dus niet verloren.

Timing

Januari 2021 - September 2023

Budget

260 000 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Beveren
 • Departement Omgeving (Vlaamse overheid)

Gemeenten

Beveren