Beveren op weg naar 2050

Een toekomstvisie voor het stedelijk gebied Beveren

Een contour voor het stedelijk gebied Beveren (PRUP)

 

De gemeente Beveren en Provincie Oost Vlaanderen werken samen aan een toekomstvisie voor de kernen van Beveren en Melsele. Deze kernen noemen we het ‘stedelijk gebied Beveren’.

Samen met de inwoners zoeken we naar antwoorden op een reeks vragen zoals: Waar stopt het stedelijk gebied en waar begint de open ruimte? Hoe behouden we die open ruimte? Hoe blijven woningen betaalbaar? Hoe kunnen we ons duurzamer verplaatsen?

We willen Beveren klaarmaken voor de toekomst. We bedenken oplossingen voor overstromingen en hittegolven door groen en water meer ruimte te geven. We houden rekening met de bevolking die toeneemt en gezinnen die niet meer zijn zoals vroeger en anders wonen. We willen iedereen de kans geven om in Beveren thuis te zijn. Ook willen we mooie natuur en vlot, veilig en milieuvriendelijk verkeer. De toekomstvisie zal daarom voorzien in veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de N70. We moeten meer doordacht en toekomstgericht omgaan met ruimte. Waar kunnen bedrijven zich vestigen of uitbreiden en waar niet? Waar kunnen extra woningen komen en waar behouden we open ruimte?

De toekomstvisie wordt opgemaakt door de gemeente Beveren, inwoners en ondernemers van Beveren, Provincie Oost-Vlaanderen en andere overheden. De visie passen we toe op het stedelijk gebied van Beveren. We leggen de contour van dat stedelijk gebied vast in een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan of PRUP.

Ben je inwoner of ondernemer en ben je van ver of dichtbij betrokken bij Beveren? Neem dan deel aan de participatiemomenten en deel je ervaring. Samen maken we van deze toekomstvisie een plan waar iedereen trots op kan zijn.

Actueel

 • De Provincie en gemeente Beveren werken samen aan 2 sporen:
  • Een toekomstvisie voor het stedelijk gebied van Beveren. We maken een langetermijnvisie op en doen dat participatief via verschillende werksessies. Bekijk hier het tussentijds resultaat in de vorm van synthesekaarten en transitieverhalen.
  • Een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (of PRUP) 'Contour stedelijk gebied Beveren’. De opmaak van een PRUP doorloopt een aantal stappen.
   • De publieke raadpleging en de adviesvraag over de startnota zijn afgelopen. Die periode liep van 11 maart tot en met 9 mei 2023. 
   • Op dinsdag 25 april 2023 organiseerden we een participatiemoment. Je kon deelnemen aan een fietstocht, een workshop en een infomarkt. Bekijk de posters van de infomarkt en lees het participatieverslag van dat participatiemoment.
   • Momenteel verwerken we de reacties en adviezen in een scopingnota. We geven in deze nota gemotiveerd weer met welke reacties we rekening houden en met welke niet. Die nota zal de startnota vervangen en kan je op deze pagina later terugvinden.

Timing

januari 2021 - voorjaar 2024

Budget

400 000 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Gemeente Beveren
 • Departement Omgeving (Vlaamse overheid)

Gemeenten

Beveren