Ruimtelijk advies

Gewesten

De Provincie geeft advies over de gewestelijke ruimtelijke structuur- of beleidsplannen en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bekijk de adviezen van de provincieraad

Gemeenten

  • De Provincie geeft advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) / gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan van elke gemeente op haar grondgebied. Het GRS kan de deputatie al dan niet goedkeuren. De deputatie kan, naar aanleiding van de definitieve vaststelling van het gemeentelijk beleidsplan ruimte, een voorbehoud maken bij bepaalde opties uit het plan.
  • De Provincie geeft advies over de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gemeente is zelf bevoegd voor de definitieve vaststelling van haar ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Provincie kan die gemeentelijke goedkeuring wel schorsen.

Nuttige links