Jeugdverblijven

Vroeger werden jeugdverblijven vooral ingeplant in de open ruimte en dat leidde tot veel zonevreemde jeugdverblijven in open ruimte die eigenlijk bedoeld is voor natuur en groen.

Daarom maakte de Provincie een beleidskader op voor bovenlokale jeugdverblijven: een hulpmiddel om in te schatten wat de impact is van jeugdverblijven op de omgeving en om nieuwe jeugdverblijven in te plannen op geschikte locaties.

Houvast voor gemeenten

Het beleidskader richt zich op grotere bovenlokale jeugdverblijven. Het geeft gemeenten een houvast:

  • Hoe beoordeel je aanvragen voor nieuwe lokale jeugdverblijven?
  • Hoe ga je om met bestaande zonevreemde lokale jeugdverblijven?

Stel een vraag