Prioritaire soorten in de provincie Oost-Vlaanderen

De Oost-Vlaamse Provinciaal prioritaire soorten zijn planten-  en diersoorten die meer voorkomen in Oost-Vlaanderen dan in andere provincies. Het Vlaams Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek stelt een soortenlijst op voor elke provincie. Het rapport vormt de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en -beheer Provincie Oost-Vlaanderen en is een leidraad voor de verdere bescherming en uitbreiding van waardevolle Oost-Vlaamse natuur.

Het rapport voor Oost-Vlaanderen bevat:

  • 102 prioritaire diersoorten. Bekende namen zijn o.a. de otter, vuursalamander, ijsvogel, patrijs, kievit, slechtvalk, slobeend of vlinders als de kleine vos of oranje zandoogje.
  • 81 provinciaal habitattypische soorten. Dit zijn soorten die een heel specifiek leefgebied hebben én beduidend meer voorkomen in een bepaalde provincie. Bijvoorbeeld de eenbes die uitsluitend groeit in oudebossen.
  • 19 Vlaamse of Europese beschermde soorten waarvoor de provincie een grote verantwoordelijkheid draagt. Het gaat o.a. om 15 soorten vleermuizen zoals de Mopsvleermuis en de Watervleermuis.
  • heat maps die de locaties aanduiden voor belangrijke leefgebieden voor de PPS. In onze provincie vallen vier belangrijke regio’s op: de volledige Scheldevallei, de Durmevallei, de Vlaamse Ardennen en het Drongengoedbos. Het rapport vormt de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en -beheer Provincie Oost-Vlaanderen en is een leidraad voor de verdere bescherming en uitbreiding van waardevolle Oost-Vlaamse natuur.

Aanvullend zijn er 21 ‘symboolsoorten’ die niet in het plan voorkomen maar waar de Provincie extra zorg voor draagt. Denk daarbij aan soorten als keizersmantel, boommarter, beemdkroon en grutto.

Ook voor andere actoren op het grondgebied zoals Regionale Landschappen, de Bosgroepen, lokale besturen en hogere overheden, terreinbeherende natuurverenigingen en de vele vrijwilligers in het werkveld, is dit rapport richtinggevend.

Ontdek welke prioritaire soorten voorkomen in jouw gemeente.

Auteur

Het Vlaams Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Aantal pagina's

Versie 2021: 57

versie 2013: 387

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02