Prioritaire soorten in de provincie Oost-Vlaanderen

In opdracht van de Provincie maakte Het Vlaams Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek in 2013 en 2021 een rapport op over de prioritaire soorten in Oost-Vlaanderen. Dit rapport vormt de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid  en natuurbeheer van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook voor andere actoren in Oost-Vlaanderen is dit rapport richtinggevend.

Behalve de soortenlijsten, bevat het rapport ook een heat map: daarop staan per categorie de locaties in Oost-Vlaanderen aangeduid waarop deze prioritaire soorten voorkomen.

Lokale besturen kunnen deze informatie gebruiken bij de screening van vergunningaanvragen of bij de opmaak van natuurbeheerplannen. 

Auteur

Het Vlaams Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Aantal pagina's

Versie 2021: 57

versie 2013: 387

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02