Folder Gestroomlijnd landschap Wagemakersbeek – Driesbeek

De valleien van de Driesbeek en de Wagemakersbeek vormen de natuurlijke verbinding tussen het Drongengoed, het Keigatbos en Het Leen. De folder toont hoe het project Gestroomlijnd Landschap deze verbinding versterkt, werkt aan een betere waterhuishouding en de waterlopen in het landschap herwaardeert.

Auteur

Provincie Oost-Vlaanderen

Aantal pagina's

2

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02