Folder Gestroomlijnd landschap Terkleppebeek - Ophasselbeek

De vele beken en hun valleien geven het gebied van de Terkleppebeek tot de Ophasseltbeek zijn eigenheid. De valleien leggen een landschappelijke verbinding tussen de Getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, de Zwalmvallei en de Dendervallei. De folder toont hoe het project Gestroomlijnd Landschap deze verbinding versterkt, werkt aan een betere waterhuishouding en de waterlopen in het landschap herwaardeert.

Auteur

Provincie Oost-Vlaanderen

Aantal pagina's

2

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02