Brochure Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie werkt samen met haar inwoners, organisaties, bedrijven, steden en gemeenten aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen, klimaatbestendig worden en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De brochure toont hoe de Provincie dat wil realiseren en geeft een overzicht van concrete acties over alle beleidsdomeinen heen.

Auteur

Provincie Oost-Vlaanderen

Aantal pagina's

36

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling

+32 9 267 78 02