De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Brochure Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie werkt samen met haar inwoners, organisaties, bedrijven, steden en gemeenten aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen, klimaatbestendig worden en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De brochure toont hoe de Provincie dat wil realiseren en geeft een overzicht van concrete acties over alle beleidsdomeinen heen.

Auteur

Provincie Oost-Vlaanderen

Aantal pagina's

36

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02