Provinciale kwaliteitskamer

De Provinciale kwaliteitskamer is een adviesgroep van experten uit verschillende sectoren die de ruimtelijke kwaliteit op het platteland verbetert, uitdraagt en stimuleert. De experts adviseren en begeleiden plattelandsprojecten in de plannings- en ontwerpfase. 

Bouw- en infrastructuurprojecten

Je krijgt advies over:

 • Mobiliteit, erfgoed, toegankelijkheid ...
 • De publieke ruimte
 • De beeldkwaliteit van de dorpskern

Tip: Bij vergunningsplichtige projecten is een advies van de kwaliteitskamer sterk aanbevolen voor de goedkeuring van het project.

Openruimteprojecten

Je krijgt advies en begeleiding om je visie op de open ruimte op te maken en de impact ervan op bijvoorbeeld mobiliteit, erfgoed of toegankelijkheid.

Openruimteprojecten zetten in op de kwaliteit, het behoud en de belevingswaarde van de open ruimte:

 • Landschapsonderhoud en landschappelijke integratie
 • Ontmoetingsplaatsen in openlucht
 • Herbestemming van agrarische gebouwen
 • ...

Tip: De kwaliteitskamer staat ook open voor projecten die geen Oost-Vlaamse, Vlaamse of Europese steun aanvragen.

Een project aanmelden bij de kwaliteitskamer

Aanmelden van een plattelandsproject (PDPO)

Heb je een projectidee met een ruimtelijke impact? Meld je projectidee aan op de website van het Plattelandsloket.

Aanmelden van een project, los van een oproep voor plattelandsprojecten

Meld je project aan:

 • Als er geen oproep voor plattelandsprojecten is.
 • Als je voor je project geen beroep doet op Oost-Vlaamse, Vlaamse of Europese steun.

Je bent vrij om je project later, bij een oproep, wel nog aan te melden bij het Plattelandsloket

Projectvoorstelling voorbereiden

Na je projectaanmelding ontvang je een uitnodiging om je project voor te stellen. 

Lees het informerend document om je presentatie voor te bereiden.

Je krijgt meer info over:

 • de voorbereiding van je projectvoorstelling aan de Kwaliteitskamer
 • het belang van een waardevol participatietraject

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 61