Hergebruik hoeves

Webtool

Heb je plannen met een vrijgekomen hoeve in landbouwgebied? Wil je een nieuwe bestemming geven aan een hoeve? Gebruik de webtool en ga na hoe je tot een geslaagd project komt. Je overloopt de webtool best met de omgevingsambtenaar van je gemeente. 

Tip: bekijk vooraf het instructiefilmpje bij de webtool.

 

De hoeve opnieuw gebruiken voor een landbouw(verwante) activiteit heeft de voorkeur. Als dat niet mogelijk is, kan je mogelijkheden buiten de landbouw onderzoeken.


De webtool begeleidt je in 3 stappen:

  1. Is de omgeving geschikt voor een landbouwactiviteit ?
  2. Is de hoeve geschikt voor een landbouwactiviteit
  3. Biedt de nieuwe functie een meerwaarde voor de omgeving?

 

Bekijk enkele voorbeelden van nieuwe perspectieven voor een hoeve

Meer info?

Afwegingskader

Via een participatietraject werd samen met gemeenten uit de Vlaamse Ardennen een visie ontwikkeld rond hergebruik hoeves. Het resultaat is een uitgebreide studie Hoeve als hefboom voor de open ruimte: Analyse rond hergebruik van vrijkomende hoeves in de Vlaamse Ardennen met afwegingskader.

Project 2023-2024

De methodiek uit de studie ‘Hoeve als hefboom voor de open ruimte’ vormt een vertrekpunt voor het PDPO-project ‘Implementeren van afwegingskader hergebruik hoeves in beleidsplannen en vergunningsadviezen gemeenten’.

In dit project wil de Provinciale Landbouwkamer samen met de Provincie voor 3 lokale besturen uit de Vlaamse Ardennen de gebiedsvisie en een aangepast beleid rond hergebruik van vrijkomende hoeves verder vorm geven en in de praktijk toepassen.

Project 2016-2020

De webtool en studie vloeien voort uit het project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’.

Het project:

  • Inventariseerde boerderijen in Oost-Vlaanderen die de voorbije jaren hun agrarische activiteit verloren.
  • Ging na welke functie de boerderijen vandaag hebben.
  • Onderzocht de behoeften voor hergebruik van de vrijgekomen boerderijen.
  • Onderzocht 7 cases voor een optimale herbestemming. 

Het project is afgerond op 29 februari 2020. Bekijk de eindrapporten bij 'documenten'.

Partners: Intercommunale VenecoStreekoverleg Zuid-Oost-VlaanderenInnovatiesteunpunt

Het is een plattelandsproject in PDPOIII met steun van Europa, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79