Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, niet te verwarren met de Europese hoornaar, is een exotische wespensoort en vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen.

De Aziatische hoornaar helemaal wegkrijgen in Oost-Vlaanderen, zal niet meer lukken. Door beheer wordt geprobeerd om lokaal de negatieve gevolgen te verminderen en beperken. 

Bestrijding in Oost-Vlaanderen

In afwachting van een Vlaamse beheerregeling organiseerde de Provincie in 2023 de bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar in samenwerking met RATO vzw. 

In de periode van 21 augustus tot 6 november 2023 werden door de medewerkers van RATO vzw 928 nesten van Aziatische hoornaar onschadelijk gemaakt. Dankzij de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen was deze bestrijding voor melders gratis.

Momenteel is er geen bestrijding meer van nesten van Aziatische hoornaar. Dat komt omdat de nesten ondertussen verlaten zijn. Enkel de koningin overwintert buiten het nest. De andere hoornaars (werkers en darren) sterven. De verlaten nesten blijven gewoon hangen. De Aziatische hoornaar hergebruikt de oude nesten niet. Volgend jaar maken ze nieuwe nesten.

Een nest gespot? Wat kan jij doen?

Meld het nest nog steeds via Vespa-Watch. Alle meldingen blijven waardevol om de verspreiding van de soort verder in kaart te brengen.

In gevaarlijke, levensbedreigende situaties neem je best contact op met de brandweer.

Aziatische hoornaar herkennen

De website Vespa-Watch of de app ObsIdentify helpen je om individuele Aziatische hoornaars te herkennen en onderscheiden van andere wespen.

Waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars kan je doorgeven via de website waarnemingen.be of via de app Obsidentify. Zo help je mee om de populatie in kaart te brengen en nesten op te sporen.

Bedreiging voor inheemse bijen

De invasieve, exotische wesp jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Naast honingbijen vallen ze ook andere inheemse bestuivers aan. Doordat bijen belangrijke bestuivers zijn, vormen ze indirect dus ook een bedreiging voor de biodiversiteit.

De Europese hoornaar is een inheemse soort en vormt geen bedreiging.