Erosiebestrijding

Oost-Vlaamse gemeenten en landbouwers landbouwers kunnen hulp krijgen bij erosiebestrijding.

Erosiecoördinator

De erosiecoördinator is het aanspreekpunt. Hij/zij ondersteunt en sensibiliseert bij erosiebestrijding, onder meer via erosiebestrijdingswerken.

Vind de erosiecoördinator in jouw gemeente.

Erosiebestrijdingsplan

Een erosiebestrijdingsplan (EBP) bespreekt prioritaire erosieknelpunten en beschrijft  maatregelen om de problemen op te lossen. 

Opmaak attesten randvoorwaarden erosie

De Vlaamse Overheid legt verplichtingen vast waaraan landbouwers moeten voldoen om steun te verkrijgen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een landbouwer kan advies vragen aan een erosiedeskundige, als hij niet kiest voor een standaard invulling van de randvoorwaarden erosie. In overleg met de landbouwer zoekt de erosiedeskundige een even effectieve oplossing op maat.

Kleinschalige opvangsystemen

Op plaatsen met geconcentreerde afstroming legt de Provincie erosiewerende dammen aan. Deze Kleinschalige Opvangsystemen (KLOS) bestaan uit natuurvriendelijke materialen zoals kokosbalen, wilgentenen, strobalen en houthaksel. 

Sensibilisering en projectwerking

Omdat erosie voorkomen beter is dan het aanpakken van de gevolgen, sensibiliseert de Provincie de landbouwers zo veel mogelijk. Via infomomenten, demonstratiedagen, studiedagen, enzovoort, creëert de Provincie een groter bewustzijn en maakt het nieuwe technieken toegankelijker voor landbouwers. Deze sensibilisering gebeurt zowel vanuit de eigen werking, als in samenwerking met andere betrokken partijen of via gesubsidieerde projecten

Stel een vraag

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00