Erosiebestrijding

Oost-Vlaamse landbouwers en gemeenten kunnen hulp krijgen bij erosiebestrijding.

Ondersteuning voor landbouwers

Gras(bloemen)stroken en plantaardige dammen

Landbouwers kunnen advies en hulp inwinnen bij de aanleg van gras(bloemen)stroken en plantaardige dammen om modderoverlast tegen te gaan. De dammen bestaan uit natuurvriendelijke materialen zoals kokosbalen, wilgentenen en houthaksel.

Teelttechnieken

Je kan erosie voorkomen door bepaalde teelttechnieken toe te passen. Deze technieken verbeteren de conditie van de bodem, waardoor de bodem weerbaarder is tegen extremere omstandigheden.  Hieronder 2 effectieve teelttechnieken:

Je kan als landbouwer ook advies inwinnen over deze technieken bij het Steunpunt Erosie. 

Lessenreeks goed bodembeheer en bodemanalyses

Attest randvoorwaarden erosie

De randvoorwaarden erosie zijn verplichtingen die de Vlaamse Overheid oplegt om steun te krijgen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Kies je niet voor een standaard invulling van de randvoorwaarden van erosie? Schakel dan het advies in van een erosiedeskundige. Deze deskundige zoekt in overleg met jou naar even effectieve oplossing op maat en maakt een geldig attest op.

>> Neem contact op met een erosiedeskundige

Ondersteuning voor gemeenten

Erosiecoördinator

De erosiecoördinator ondersteunt gemeenten bij erosiebestrijding, onder meer via erosiebestrijdingswerken of bij het opstellen van een subsidiedossier.

>> Vind een erosiecoördinator in jouw gemeente

Erosiebestrijdingsplan

Een erosiebestrijdingsplan (EBP) bespreekt prioritaire erosieknelpunten en beschrijft  maatregelen om de problemen op te lossen. Het Steunpunt Erosie maakte deze plannen op voor verschillende Oost-Vlaamse erosiegevoelige gemeenten. 

Stel een vraag

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00