Biodiversiteit

De Provincie zet al jaren in op een onderbouwd biodiversiteitsbeleid en focust daarbij op soorten en biotopen die belangrijk zijn voor Oost-Vlaanderen.

 

De Provincie onderneemt hiervoor verschillende acties:

  • verspreiden van bloemenmengsels via de campagne Verbijsterende bijen
  • het aankopen van eigen natuurgebieden
  • doelgericht natuurbeheer
  • soortenbeschermingsprogramma’s
  • het klimaatplan
  • het bestrijden van exoten die de inheemse biodiversiteit bedreigen
  • agrarisch landschapsbeheer
  • allerlei acties op het terrein die de biodiversiteit bevorderen.

 

De Regionale Landschappen en Bosgroepen zijn hierbij belangrijke partners, net als de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

 

Stel een vraag

dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling

+32 9 267 78 02