Opmaak bermbeheerplan

Lokale besturen kunnen een bermbeheerplan laten opmaken of actualiseren. Dit is een uitstekende leidraad om tot een efficiënt en natuurvriendelijk bermbeheer te komen en te voldoen aan de verplichtingen van het Bermbesluit.

Wegbermen verschillen vaak sterk van elkaar wat betreft vegetatie, bodemgesteldheid, productiviteit, ecologische potenties, oriëntatie, plaats ... Differentiëren in maairegimes, het vooropstellen van doelstellingen en prioriteiten, het afwegen van veiligheidsaspecten e.d. kunnen voor een efficiënter bermbeheer in je gemeente zorgen met een mooier resultaat. Via een goedgekeurd bermbeheerplan kan je gemeente ook waar nodig afwijkingen krijgen op het Bermbesluit van 1984.

Projectinhoud en –verloop

  • afbakenen van de op te nemen bermen in overleg met de gemeente
  • inventarisatie van de bermvegetaties en waar relevant ook van andere indicatorgroepen volgens de geëigende methodieken
  • formuleren van beheerdoelstellingen voor de verschillende bermtypes
  • opstellen van aangepaste maaischema’s rekening houdend met de ecologische doelstellingen en de praktische haalbaarheid
  • definiëren van permanente proefvlakken in functie van toekomstige actualisaties en beheerevaluaties
  • opmaken van het ‘luik verwerking’ waarin de afvoer en verwerking van het maaisel wordt omschreven
  • overleg en toelichting 

De inventarisaties vinden plaats in het voorjaar en in de zomer. Het bermbeheerplan wordt binnen het jaar na de opstart afgeleverd. Indien na oplevering van het bermbeheerplan nog extra overleg, bijsturing of planopvolging nodig is, kan de Provincie ook daarin voorzien aan uurtarief. 

Hoe aanvragen?

De opmaak van bermbeheerplannen verloopt via het omgevingscontract. Lees de voorwaarden.

Interesse? Stuur een mail naar natuur@oost-vlaanderen.be

Sensibiliseer jouw inwoners

Bermen worden soms getroffen door ingrepen van inwoners: ze maaien zelf een stukje, besproeien of  droppen er afval zoals eigen grasmaaisel of zwerfvuil ... Gebruik dit kant-en-klaar artikel in je gemeentelijke communicatie om inwoners hierover te sensibiliseren.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02