Subsidie voor projecten voor duurzame mobiliteit

 Deze subsidie wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren.

Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het provinciale mobiliteitsbeleid. 

In 2024 en 2025 is er geen oproep voor het Projectenfonds Duurzame Mobiliteit.

Doelgroep

 • Bedrijven
 • Gemeenten
 • Organisaties

Bedrag

Maximaal 20 000 EUR.

Voorwaarden

 • In 2024 en 2025 is er geen oproep voor het Projectenfonds Duurzame Mobiliteit.
 • Een aanvraag indienen voor 1 april.
 • De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van 1 of meerdere gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • past binnen de beleidsdoelstellingen van de Provincie Oost-Vlaanderen op vlak van mobiliteit;
  • past binnen het jaarthema, in het kader van het 'Projectenfonds Duurzame Mobiliteit', vooropgesteld door de deputatie;
  • is vernieuwend;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag;
  • moet ten laatste 6 maanden na uitbetaling van de eerste subsidieschijf worden opgestart.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat de totale som van de subsidies maximaal de kostprijs van het project bedraagt.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • In 2024 en 2025 is er geen oproep voor het Projectenfonds Duurzame Mobiliteit.
  Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 april naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen.
  Zij formuleert haar adviezen aan de deputatie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag