Subsidie voor fietsvoorzieningen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Deze subsidie is bedoeld voor de aanleg en verbetering van fietsvoorzieningen gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

Dit netwerk is vastgelegd door de provincies en het Vlaamse Gewest.
Het richt zich op functionele fietsverplaatsingen tussen woonkernen en attractiepolen (stations, scholen, carpoolparkings, regionale bedrijventerreinen, … ).

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven
 • Distributienetbeheerders

Bedrag

Bovenlokale functionele route: maximaal 100 % van de subsidieerbare kosten en werken (eenmalige betoelaging).

Voorwaarden

 • Een “Aanvraag tot principiële belofte” en /of een “Aanvraag tot vaste belofte” aanvragen.
  De principiële en vaste belofte kunnen gezamenlijk worden aangevraagd.
  De “Aanvraag tot vaste belofte” wordt ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken ingediend.
 • De aanvrager is
  • een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf (zoals omschreven in het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens) of de DistributieNetBeheerder (DNB); 
  • eigenaar van de grond waarop de fietsvoorzieningen worden aangelegd of hij legt een onteigeningsplan ter verwerving ervan voor of hij bewijst aan de hand van een overeenkomst dat hij een zakelijk recht heeft op de grond.
 • Het gaat om de aanleg van een nieuw fietspad of de verbetering van een fietspad, het bouwen van een kunstwerk of het plaatsen van openbare verlichting.
 • De fietsvoorzieningen
  • maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk;
  • voldoen aan de (technische) richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Elk project wordt in samenspraak met de Provincie Oost-Vlaanderen afgehandeld.
 • De toekenning van de subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • De aanvraag heeft als basis een college- of gemeenteraadsbesluit en kan in 2 fases gebeuren:
  • de aanvraag tot principiële belofte (1e fase – niet verplicht);
  • de aanvraag tot vaste belofte (2e fase).
 • De principiële en vaste belofte kunnen gezamenlijk worden aangevraagd. 
  De aanvraag van zowel de principiële als de vaste belofte worden uitsluitend digitaal ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen via de postbus fietssubsidies@oost-vlaanderen.be.
  • 1e fase - Aanvraag principiële belofte tot subsidie (niet verplicht)
   De principiële belofte geeft de aanvrager duidelijkheid over de werken die kunnen gesubsidieerd worden binnen het reglement vóór de afronding van de openbare aanbesteding
  • 2de fase – Aanvraag vaste belofte tot subsidie
   Stuur de “Aanvraag tot vaste belofte” ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar fietssubsidies@oost-vlaanderen.be.
 • De aanvragen worden afgehandeld tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag