Subsidie voor evenementenbussen

Subsidie voor de inzet van collectief vervoer naar evenementen op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

Organisatoren van evenementen.

Bedrag

60 % van de kosten verbonden aan de inzet van de evenementenbussen (zie artikel 5, 3° van het subsidiereglement), met een maximum van 10 000 EUR per aanvraag.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen minstens 16 weken vóór het evenement 
  of minstens 8 weken voor het evenement indien de organisator zelf een kandidaat-vervoerder aanbrengt of zelf een voorstel van mobiliteitsplan heeft ingevuld.
  Per kalenderjaar kan slechts 1 aanvraag per evenement worden ingediend.
 • De organisator is
  • of een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen
  • of een interlokale vereniging van gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen
  • of een rechtspersoon met zetel in de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van deze met een winstoogmerk
  • of een feitelijke vereniging waarvan de hoofdverantwoordelijke woont in de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van deze met een winstoogmerk. 
 • Het evenement vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en er worden minimum 2.500 bezoekers verwacht.
 • Het organiseren van het evenementenvervoer levert een extra bijdrage aan het verduurzamen van de mobiliteit van en naar de locatie van het evenement. Dit evenementenvervoer zet, samen met andere mobiliteitsmaatregelen, aan tot het minder gebruiken van de auto van en naar de locatie van het evenement.
 • Er worden kosten gemaakt, verbonden aan de inzet van de evenementenbussen.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier minstens 16 weken vóór het evenement 
  of minstens 8 weken voor het evenement indien de organisator zelf een kandidaat-vervoerder aanbrengt of zelf een voorstel van mobiliteitsplan heeft ingevuld naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  of e-mail het naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be
 • E-mail het ingevulde evaluatieformulier binnen de 60 dagen na het evenement naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.
[an error occurred while processing this directive]

Stel een vraag