Studies rond mobiliteit

Studie Fietsen in het duister en donker

Op dit moment is er weinig onderzoek beschikbaar dat duidelijkheid schept over wat fietsers nu écht belangrijk vinden wanneer ze fietsen in het duister en het donker. De Provincie Oost-Vlaanderen vergaart met een onderzoek van 2022, in samenwerking met Universiteit Gent en Sweco, eerste waardevolle inzichten. Dit onderzoek behandelt verschillende aspecten van fietsen in het donker en duister, zoals beleving, routekeuze, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, omgeving en ontwerp.

Om inzicht te krijgen in het fietsgebruik, fietservaringen, routekeuze en fietsgedrag in het donker, werden literatuuronderzoek, een enquête en diepte-interviews uitgevoerd. Veel deelnemers gaven aan dat fietsen in het donker een belangrijk onderwerp is waar zij graag hun uitgesproken mening over delen om zo het debat en de keuzes te beïnvloeden. Zo biedt het onderzoek een genuanceerde blik op de eisen en behoeften van fietsers om zich in het duister en donker op de fiets te verplaatsen.

>> Bekijk het volledige eindrapport 'fietsen in het duister en donker'
>> Bekijk de beknopte brochure 'fietsen in het duister en donker'

Fietstelrapport

Tussen 24 september en 30 september 2023 telde de Provincie Oost-Vlaanderen fietsers langs verschillende fietssnelwegen. Met dit initiatief wil de Provincie zicht krijgen op hoeveel fietsers vandaag gebruik maken van de fietssnelwegen en hoe het fietsgebruik de afgelopen jaren evolueerde. Daarnaast brengt het onderzoek in kaart welke meetpunten vaak of minder vaak gebruikt worden en wat de mogelijke impact is van bepaalde investeringen op het fietsgebruik.

>> Bekijk het uitgebreide fietstelrapport

Onderzoek naar tevredenheid van gebruikers Fietssnelwegen