Raamcontract fietsinfrastructuur

Lokale besturen en (boven)lokale partners kunnen via een raamcontract studieopdrachten rond fietsinfrastructuur laten uitvoeren bij een studiebureau. Je kan elke opdracht snel en eenvoudig zelf plaatsen bij de geselecteerde studiebureaus uit het raamcontract.

De opdracht kan bestaan uit een studie, ontwerp, en/of opvolging van de realisatie van fietsinfrastructuur, waaronder fietspaden, fietssnelwegen, fietsbrug of fietstunnel.  

Hoe aanvragen?

  1. Treed eenmalig toe tot het raamcontract. Stuur hiervoor een mail naar mobiliteit.bestellingen@oost-vlaanderen.be.
  2. Plaats een bestelopdracht bij de geselecteerde bureaus uit het raamcontract. Zo kunnen de studiebureaus onderling meedingen naar de opdracht (bv. een fietspad in een gemeente).
  3. Selecteer een studiebureau naar keuze op basis van de bepalingen in het opdrachtdocument en de regelgeving overheidsopdrachten.

Infosessie

Op 17 februari 2022 vond een infosessie plaats. Je kan de presentatie of de webinaropname opvragen via mobiliteit.bestellingen@oost-vlaanderen.be.