Fietsnetwerk

Provincie Oost-Vlaanderen werkt mee aan de uitbouw van veilige fietsroutes via:

  • fietssnelwegen
  • het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
  • lokale functionele fietsroutes

Fietssnelwegen

Doe de switch naar de fiets en trap vlot naar je school of werk. Fiets veilig en relaxed via de fietssnelwegen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Via de fietssnelwegen kan je Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten met de fiets bereiken. Een fietssnelweg maakt het mogelijk om veilig en comfortabel in een halfuurtje te fietsen van bijvoorbeeld Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent.

 

Voordelen?

  • Geen file of vertraging
  • Geen CO2-uitstoot
  • Extra beweging

 

Enkele voorbeelden:

  • F2: fietssnelweg tussen Gent en Brussel
  • F4: fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen
  • F6: fietssnelweg tussen Gent en Brugge

De Provincie is bouwheer van deze fietspaden/-snelwegen. De gemeenten nemen nadien de aangelegde fietsinfrastructuur over en zorgen voor het onderhoud ervan.

De snelwegen worden ingericht als ‘gestrekte’ route: vlak, rechtdoor en zoveel mogelijk conflictvrij en met beveiligde kruispunten. De minimumbreedte is 3 meter, bij voorkeur in beton of asfalt.

Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar. Ongeveer 200 km netwerk ontbreekt nog. Die missing links pakt de Provincie route per route aan. Ook Europa investeert in fietssnelwegen.

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) is een gemeente overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op doelgerichte verplaatsingen van meer dan 5 km. Het BFF focust zich op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra, bedrijventerreinen, …

Het netwerk is opgemaakt door de Provincies en het Vlaams gewest in samenspraak met de gemeenten. Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar. Bekijk het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk op kaart.

Lokale functionele fietsroutes

De lokale functionele fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal netwerk op gemeentelijk niveau. De routes richten zich op doelgerichte verplaatsingen van minder dan 5 km naar het werk, de school, haltes openbaar vervoer, de winkel, het sportcentrum en vrije tijd in het algemeen.

De gemeenten staan in voor het netwerk en nemen het op in hun gemeentelijk mobiliteitsplan. Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar.