Fietsnetwerk

Rivieren en kanalen, oude spoorweg- en trambeddingen doorkruisen Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur selecteerde langs die assen een netwerk van fietspaden.  

Fietssnelwegen

De fietssnelwegen zijn de hoofdroutes. Een fietssnelweg maakt het mogelijk om veilig en comfortabel in een half uurtje te fietsen van bijvoorbeeld Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent.

De fietssnelwegen zijn echter nog niet overal klaar. Sommige routes zijn bijna volledig klaar, voor andere moet het grote werk nog beginnen. De snelwegen worden ingericht als ‘gestrekte’ route: vlak, rechtdoor en zoveel mogelijk conflictvrij en met beveiligde kruispunten. De minimumbreedte wordt 3 meter, bij voorkeur in beton of asfalt. Ongeveer 200 km netwerk ontbreekt nog (30 %). Die missing links pakt de Provincie route per route aan. Ook Europa investeert in fietssnelwegen.

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Naast de fietssnelwegen bestaat het fietsnetwerk uit een gemeente-overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op doelgerichte verplaatsingen. Dit fietsnetwerk focust zich op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra, bedrijventerreinen,… Het netwerk is opgemaakt door de Provincies en het Vlaams gewest in samenspraak met de gemeenten.

Lokale functionele fietsroutes

Deze routes vervolledigen het bovenlokaal netwerk op gemeentelijk niveau en richten zich op verplaatsingen naar het werk, de school, haltes openbaar vervoer, de winkel, het sportcentrum en vrije tijd in het algemeen. 

Stel een vraag

dienst Mobiliteit

09 267 75 37