De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Fietsnetwerk

Fietssnelwegen

De fietssnelwegen zijn hoofdassen die de Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten verbinden voor  fietsers. Een fietssnelweg maakt het mogelijk om veilig en comfortabel in een halfuurtje te fietsen van bijvoorbeeld Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent.

Enkele voorbeelden:

  • F2: fietssnelweg tussen Gent en Brussel
  • F4: fietsselweg tussen Gent en Antwerpen
  • F6: fietssnelweg tussen Gent en Brugge

De Provincie is bouwheer van deze fietspaden/-snelwegen. De gemeenten nemen nadien de aangelegde fietsinfrastructuur over en zorgen voor het onderhoud ervan.

De snelwegen worden ingericht als ‘gestrekte’ route: vlak, rechtdoor en zoveel mogelijk conflictvrij en met beveiligde kruispunten. De minimumbreedte wordt 3 meter, bij voorkeur in beton of asfalt.

Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar. Ongeveer 200 km netwerk ontbreekt nog. Die missing links pakt de Provincie route per route aan. Ook Europa investeert in fietssnelwegen.

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) is een gemeente overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op doelgerichte verplaatsingen van meer dan 5 km. Het BFF focust zich op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra, bedrijventerreinen, …

Het netwerk is opgemaakt door de Provincies en het Vlaams gewest in samenspraak met de gemeenten. Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar. 

Lokale functionele fietsroutes

De lokale functionele fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal netwerk op gemeentelijk niveau. De routes richten zich op doelgerichte verplaatsingen van minder dan 5 km naar het werk, de school, haltes openbaar vervoer, de winkel, het sportcentrum en vrije tijd in het algemeen.

De gemeenten staan in voor het netwerk en nemen het op in hun gemeentelijk mobiliteitsplan. Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar.

Stel een vraag