Gemeentewegen

Sinds 1 september 2019 geldt het nieuwe decreet gemeentewegen. Het decreet geeft één juridisch statuut aan alle wegen in beheer van de gemeente. Het statuut van ‘Buurtweg’ is hierbij vervallen.

Wat is er veranderd?

  • Gemeenten hebben nu zelf de bevoegdheid om gemeentewegen te wijzigen, openen of af te schaffen.
  • De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger en professionelen met vragen rond gemeentewegen.
  • De gemeenten moeten verplicht een advies vragen aan de Provincie tijdens de periode van het openbare onderzoek.

 

Meer info? Website Vlaamse overheid.

Inspiratie

De Provincie heeft de voorbije jaren verschillende naslagwerken uitgegeven over buurtwegen. Deze kunnen een ondersteuning zijn voor het beleid met betrekking tot gemeentewegen en gebruikt worden als leidraad voor de opmaak van dossiers.


Het provinciaal reglement van de buurtwegen werd met de invoeging van het decreet op de gemeentewegen opgeheven. Dit reglement kan ter inspiratie gebruikt worden bij het opmaken van een gemeentelijk reglement gemeentewegen.