Pendelfonds

Het Pendelfonds is een initiatief van de Vlaamse overheid en subsidieert werkgevers die nieuwe mobiliteitsmaatregelen realiseren voor duurzaam woon-werkverkeer.

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere privéorganisaties, lokale of provinciale overheden of andere overheidsinstellingen die samenwerken met een privépartner kunnen subsidies aanvragen.

De subsidie dekt maximaal 50 % van de projectkosten voor 4 jaar.

Een begeleidingscommissie evalueert de projecten en legt ze voor aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit.

Voor meer informatie, advies en ondersteuning bij een subsidieaanvraag kun je terecht bij het Provinciaal Mobiliteitspunt