Subsidie voor woonmaatschappijen voor de uitbreiding van het aantal in huur genomen private woningen

Deze subsidie wil de groei van het aantal door woonmaatschappijen in huur genomen private woningen stimuleren op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

Erkende woonmaatschappijen.

Bedrag

 • 1 500 EUR per wooneenheid.
 • Is het totale budget ontoereikend, dan wordt er een procentuele vermindering van het subsidiebedrag per woning toegepast.
  Is het budget dan nog steeds ontoereikend, dan wordt er een procentuele vermindering in het aantal woningen toegepast.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 november van het budgetjaar.
  De aanvraag geldt voor 1 projectperiode. Nieuwe aanvragen kunnen enkel voor wooneenheden die nog niet eerder werden gesubsidieerd op basis van dit reglement.
 • De aanvrager is een woonmaatschappij erkend overeenkomstig het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 • De aanvraag heeft betrekking op de beoogde bruto woninggroei van het aantal in huur genomen private woningen die tijdens het projectjaar zal plaatsvinden op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • De wooneenheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd:
  • behoren uitsluitend of zullen uitsluitend behoren tot het patrimonium van de aanvrager;
  • beantwoorden aan de bepalingen inzake woonkwaliteit zoals omschreven in (het besluit van) de Vlaamse Codex Wonen.
 • Deze subsidie:
  • wordt toegekend op basis van de beoogde bruto woninggroei;
  • wordt afgerekend op het einde van het projectjaar op basis van de effectief gerealiseerde brutogroei;
  • kan uitsluitend gebruikt worden voor personeels-, werkings- en investeringskosten;
  • mag gecumuleerd worden met een subsidie van een andere overheid. Ze kan echter uitsluitend worden aangewend voor kosten waarvoor geen andere subsidiëring bestaat of waarvoor andere subsidiëring ontoereikend is.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 november van het budgetjaar naar:
  de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ruimtelijke Planning
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent
  of
  mail de aanvraag naar socialehuisvesting@oost-vlaanderen.be 
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag