Subsidie voor sociale verhuurkantoren

Deze subsidie wil de woninggroei stimuleren op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en dit met bijzondere aandacht voor gemeenten waar weinig of geen aanbod is.

Doelgroep

Erkende sociale verhuurkantoren.

Bedrag

 • 2 000 EUR per wooneenheid categorie A.
  De volledige beoogde woninggroei in een blinde vlek komt in aanmerking voor subsidie als wooneenheid categorie A.
 • 1 000 EUR per wooneenheid categorie B.
  Het verschil tussen de beoogde netto woninggroei en de beoogde woninggroei in een blinde vlek komt in aanmerking voor subsidie als wooneenheid categorie B.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 november van het budgetjaar.
  De aanvraag geldt voor 1 projectperiode. Nieuwe aanvragen kunnen enkel voor wooneenheden die nog niet eerder werden gesubsidieerd op basis van dit reglement.
 • De aanvrager is een sociaal verhuurkantoor erkend overeenkomstig artikel 56 van de Vlaamse wooncode.
 • De aanvraag heeft betrekking op de beoogde netto woninggroei alsook de beoogde woninggroei in een blinde vlek die tijdens het projectjaar zal plaatsvinden op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • De wooneenheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd:
  • behoren uitsluitend of zullen uitsluitend behoren tot het patrimonium van de aanvrager;
  • beantwoorden aan de bepalingen inzake woonkwaliteit zoals omschreven in artikel 3 van het SVK-besluit.
 • Deze subsidie:
  • wordt toegekend op basis van de beoogde netto woninggroei en de woninggroei in een blinde vlek;
  • kan uitsluitend gebruikt worden voor personeels-, werkings- en investeringskosten;
  • mag gecumuleerd worden met een subsidie van een andere overheid. Ze kan echter uitsluitend worden aangewend voor kosten waarvoor geen andere subsidiëring bestaat of waarvoor andere subsidiëring ontoereikend is.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 november van het budgetjaar naar:
  de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ruimtelijke Planning
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 71 40