Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen

Oost-Vlaamse kmo’s of Oost-Vlaamse gemeenten die een samenwerkingsverband opzetten of versterken met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein kunnen hiervoor een subsidie vragen.

De acties ter verduurzaming zijn gericht op:

 • het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat;
 • de vermindering van de milieubelasting;
 • de vermindering van de CO2 uitstoot of het verhogen van de weerbaarheid tegen de klimaatgevolgen;
 • een efficiënter ruimtegebruik.

Doelgroep

 • Oost-Vlaamse kmo’s gevestigd op bedrijventerreinen.
 • Oost-Vlaamse gemeenten.

Bedrag

Maximum 20 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 31 oktober van elk werkjaar.
 • De aanvrager is 
  • of het samenwerkingsverband dat rechtspersoonlijkheid heeft;
  • of een trekker lokaal bestuur;
  • of een trekker kmo.
 • De kmo’s (minstens 5) voldoen aan volgende voorwaarden:
  • een economische activiteit uitoefenen;
  • de exploitatiezetel is gevestigd op een Oost-Vlaams bedrijventerrein;
  • het samenwerkingsverband is gericht op duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame inrichting van het terrein;
  • het samenwerkingsverband sluit via zijn lokaal verduurzamend beleid aan bij het provinciaal beleid inzake het klimaatplan, intensiever gebruik van ruimte, duurzaam industrieel (ver)bouwen, betere ontsluiting via bewegwijzering ... .
 • Deze subsidie wordt enkel verleend wanneer voor dezelfde toepassingen binnen een gelijkaardig samenwerkingsverband geen financiële steun van een andere overheid (hetzij Europees, federaal, Vlaams of provinciaal) ontvangen werd of wordt.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 31 oktober van elk werkjaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Ondernemen & Innovatie
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  of e-mail het naar economie@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.
 • Dienst Ondernemen & Innovatie en de POM Oost-Vlaanderen beoordelen op voorhand de aanvragen.
 • De deputatie beslist over de subsidie.
 • De POM Oost-Vlaanderen volgt de gesubsidieerde projecten op en evalueert ze.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84