POM

De POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen):

  • Participeert, onderneemt en motiveert

Door ondernemerschap te stimuleren en grenzen te verleggen, versterkt de POM Oost-Vlaanderen de regio. De POM maakt het verschil door samen te werken in projecten en economische initiatieven.

  • Ontwikkelt

Door duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen en ongebruikte bedrijfsgronden te activeren, creëert de POM ruimte voor ondernemen.

  • Helpt starters

Door individuele bedrijfsruimte voor jonge starters aan te bieden, creëert de POM ruimte voor ondernemen.

  • Geeft energie

De POM zet steeds meer in op projecten rond hernieuwbare energie.

  • Zorgt voor onze bedrijventerreinen

Bedrijventerreinmanagement brengt bedrijventerreinen naar het niveau van heuse economische attractiepolen. Daarom mobiliseert de POM gemeenten, bedrijventerreinontwikkelaars en bedrijfsleiders om samen de zorg voor de bedrijventerreinen op te nemen.

  • Stimuleert innovatie

Door de samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra en de bedrijfswereld speelt Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol in spitssectoren zoals ICT, biotechnologie en nieuwe materialen. Die toonaangevende rol helpt de POM verder uit te bouwen.

  • Werkt aan slimme logistiek

Logistiek 2.0 staat voor de logistiek van de toekomst: een logistiek die zoekt naar innovatieve concepten en nieuwe, toekomstgerichte modellen. Een slimme logistiek die kenniselementen invoert in de logistieke keten.

Stel een vraag

POM Oost-Vlaanderen

+32 9 267 86 00