De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Inspiratie voor detailhandel in jouw gemeente

Bekijk de presentaties van de Inspiratieweek Detailhandel en laat je informeren en inspireren. Door kennis, ervaring en voorbeelden uit te wisselen, bouwen we samen aan een mooie toekomst voor onze lokale economie.

Koop lokaal, het nieuwe normaal?

Meer dan ooit staat lokaal kopen op de beleidsagenda’s. De Provincie Oost-Vlaanderen zet al jaren in op deze thematiek. Vind je weg in het koop-lokaal-verhaal en laat je inspireren door een aantal voorbeelden.

Koop lokaal op de markt!

De wekelijkse markten spelen een belangrijke rol in het koop-lokaal-verhaal. De Provincie Oost-Vlaanderen voerde een onderzoek naar deze markten en kijkt wat de toekomst in petto heeft.

Financiële stimulansen: welke, waar en hoe?

Overzicht van de provinciale en Vlaamse subsidiemogelijkheden om de lokale economie te stimuleren.

Samen bouwen aan onze deelgemeenten!

Ook in onze deelgemeenten ondernemen, consumeren en ontspannen de inwoners. Het leefbaarheids- en nabijheidsvraagstuk staat hier prominent op de agenda. Aan de hand van twee participatietrajecten lichten we toe hoe een lokaal bestuur samen met inwoners en ondernemers deze uitdagingen kan aanpakken.