Circulaire economie

De Provincie Oost-Vlaanderen inspireert en ondersteunt Oost-Vlaamse lokale besturen en bedrijven bij de uitbouw van een (lokale) kringloopeconomie of circulaire economie.

Neem deel aan het begeleidingstraject ‘Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen’ of vraag een subsidie ‘circulaire ketenprojecten’ aan.

Subsidie circulaire ketenprojecten

Broed je op een project dat bijdraagt aan de circulaire economie in Oost-Vlaanderen? Dan kan je daarvoor een subsidieaanvraag indienen.

Via de subsidie circulaire ketenprojecten wil de Provincie samenwerking bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties.

De focus ligt op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. Zo worden er minder grondstoffen verbruikt én minder CO2 uitgestoten.

Begeleidingstraject circulaire gemeente

Lokale besturen kunnen begeleiding aanvragen met het oog op het realiseren van een circulaire lokale economie in hun stad of gemeente.

Het begeleidingstraject zet in op het in kaart brengen van circulaire kansen op lokaal niveau door:

 • een circulaire visie te ontwikkelen;
 • deze visie te vertalen naar een strategie;
 • pilootprojecten te definiëren.

Selectie

Voorstellen worden getoetst op basis van volgende criteria:

 • Waarvoor wordt er begeleiding gevraagd?
 • Op welk niveau is het project op gericht: niveau van de organisatie, wijk, gemeente of stad …?
 • Welke stakeholders wil men betrekken bij het begeleidingstraject?
 • Welke resultaten wil de stad, gemeente of het samenwerkingsverband halen uit het begeleidingstraject?
 • In welke mate is het thema relevant voor andere lokale besturen?

Voorwaarden

Voorstellen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Je wil werken aan een circulaire economie in je stad of gemeente;
 • Je stad of gemeente dient individueel of samen met andere lokale besturen een voorstel in;
 • Je voorstel heeft geen betrekking op onderwerpen of cases waarvoor al een Provinciaal aanbod bestaat via het Omgevingscontract of het ontwikkelen van een duurzame aankoopstrategie.

Hoe inschrijven?

Stel je gemeente voor 30 november 2021 kandidaat voor dit begeleidingstraject.

 1. Stap 1: werk een projectvoorstel uit. Denk na over:
  • De concrete uitdaging, kans of probleemstelling waarvoor je een circulaire invulling realiseert.
  • Het partnerschap: dien je dit voorstel alleen in of ga je samenwerken met andere lokale besturen?
  • De belangrijkste stakeholders die je wil betrekken.
  • De resultaten die je wil behalen met dit begeleidingstraject.
 2. Stap 2: dien het projectvoorstel in via het aanvraagformulier.
 3. Stap 3: stuur een engagementsverklaring door van het College van burgemeester en schepenen via economie@oost-vlaanderen.be. Uit deze verklaring blijkt dat de stad of gemeente:
  • zal deelnemen aan het begeleidingstraject;
  • zal deelnemen aan de verplichte participatiemomenten;
  • zal fungeren als circulair voorbeeld tijdens evenementen;
  • de nodige actie onderneemt om de relevante stakeholders te betrekken;
  • de kosten voor catering, gebruik van zalen … tijdens het begeleidingstraject voor zijn/haar rekening neemt;
  • de samenwerking met en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare wijze vermeldt op alle communicatie met betrekking tot het project.

Stel een vraag