De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Circulaire economie

De Provincie Oost-Vlaanderen inspireert en ondersteunt Oost-Vlaamse lokale besturen en bedrijven bij de uitbouw van een (lokale) kringloopeconomie of circulaire economie.

Neem deel aan het begeleidingstraject ‘Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020’ of vraag een subsidie ‘circulaire ketenprojecten’ aan.

Subsidie circulaire ketenprojecten

Broed je op een project dat bijdraagt aan de circulaire economie in Oost-Vlaanderen? Dan kan je daarvoor een subsidieaanvraag indienen.

Via de subsidie circulaire ketenprojecten wil de Provincie samenwerking bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties.

De focus ligt op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. Zo worden er minder grondstoffen verbruikt én minder CO2 uitgestoten.

Begeleidingstraject circulaire gemeente 2020

De Provincie selecteert 2 tot 3 initiatieven voor een begeleidingstraject van maximaal 6 maanden. Dit traject stimuleert de lokale economie binnen de stad of gemeente.

Het begeleidingstraject zet in op:

 • het in kaart brengen van circulaire kansen op lokaal niveau door:
  • circulaire visie te ontwikkelen;
  • deze visie te vertalen naar een strategie;
  • pilootprojecten te definiëren.
 • de realisatie van een pilootproject.

Voorwaarden

Voorstellen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
 • Je wil werken aan een circulaire economie in je stad of gemeente;
 • Je stad of gemeente dient individueel of samen met andere lokale besturen een voorstel in;
 • Je voorstel heeft geen betrekking op onderwerpen of cases waarvoor al een Provinciaal aanbod bestaat via

>> Ga na of je in aanmerking komt

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen voor dit begeleidingstraject zijn afgesloten.

Diende jouw stad of gemeente een voorstel in?
Dan heb je nog tot 15 september de tijd om een engagementsverklaring van het College van burgemeester en schepenen aan te leveren via economie@oost-vlaanderen.be.

Uit deze verklaring blijkt dat de stad of gemeente:

 • zal deelnemen aan het begeleidingstraject;
 • zal deelnemen aan de verplichte participatiemomenten;
 • zal fungeren als circulair voorbeeld tijdens evenementen;
 • de nodige actie onderneemt om de relevante stakeholders te betrekken;
 • de kosten voor catering, gebruik van zalen … tijdens het begeleidingstraject voor zijn/haar rekening neemt;
 • de samenwerking met en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare wijze vermeldt op alle communicatie met betrekking tot het project.

De goedgekeurde projectvoorstellen worden eind september bekend gemaakt. 

Stel een vraag