Prijzijbarema’s en pachtprijscoëfficiënten

Prijzijbarema's

Een prijzijbarema is een vergoeding voor de verbetering van een grond. Die vergoeding betaal je aan de vorige eigenaar.

4 factoren bepalen de prijzij:

  • de teeltresten
  • de stoppel- en cultuurwaarde van een goed onderhouden grond
  • de bemesting
  • de gedane bewerkingen

De Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen stelt de prijzijbarema’s op, samen met de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij. De vrederechters van Oost-Vlaanderen hebben de barema's aanvaard.

Pachtprijscoëfficiënten

De maximale pachtprijs voor een perceel landbouwgrond ligt wettelijk vast.

De Vlaamse Overheid bepaalt de pachtprijscoëfficiënten.

Pachtprijs = basis-kadastraal inkomen x pachtprijscoëfficiënt.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde in december 2022 de nieuwe pachtprijscoëfficiënten. Ze gelden op de pachtprijzen, die vervallen drie jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie over pachtprijzen is te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Maximale rentabiliteitsoppervlakten

Een vrederechter kan de opzegging van een pachtovereenkomst door de eigenaar ongeldig verklaren als de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de toekomstige exploitant boven een bepaalde maximumoppervlakte komt te liggen. Dit is de maximale rentabiliteitsoppervlakte.

Conform de pachtwetgeving wordt de maximale rentabiliteitsoppervlakten voor vijf jaar vastgelegd door de Vlaamse Regering.  De laatste vaststelling is geldig vanaf 18 november 2022.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79