Advies agrarische architectuur

Agrarische architectuur besteedt aandacht aan:

  • een goede inplanting van de gebouwen
  • de vormgeving
  • het materialen- en kleurengebruik
  • nestgelegenheid voor hoevefauna zoals zwaluwen en vleermuizen

Gratis advies

Voor wie?

Land- en tuinbouwers, architecten of bouwfirma’s kunnen advies aanvragen.

Hoe aanvragen?

Stel je vraag, telefonisch of per e-mail. Een deskundige neemt daarna contact met je op.

Wat houdt het advies in?

Samen met de landbouwer, de architect, de bouwfirma en eventueel het gemeentebestuur zoekt de deskundige naar haalbare oplossingen en suggesties op maat van het bedrijf. Dat kan voor of tijdens de opmaak van concrete plannen voor een nieuw agrarisch gebouw (stal, loods, silo, schuur, …).

Het advies is niet bindend, maar is een aanbeveling. Het advies geeft geen juridische rechten of verplichtingen. De keuzes uit het advies kan je wel opnemen in de begeleidende nota en motivatie van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Fotoboek

Het inspirerende fotoboek 'Nieuwe agrarische gebouwen in beeld' brengt goede voorbeelden van hedendaagse land- of tuinbouwgebouwen in beeld.

Nestkasten

Je kan als land- of tuinbouwer nestkasten aanvragen voor nuttige hoevefauna zoals mussen, vleermuizen, zwaluwen,... Dit kan onder andere tijdens de groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers.

Via een faunapaneel kan je eenvoudig een nestkast integreren bij nieuwbouwprojecten. Het faunapaneel is een klassiek betonpaneel met 1 of meerdere openingen om nestkasten te bevestigen.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79