Bloemenregio

In de Bloemenregio (Lochristi en omgeving) maakte de Provincie een gebiedsvisie en actieprogramma rond glastuinbouw. Dit gebeurde binnen het 'strategisch project glastuinbouw'.

De gebiedsvisie toont jou als teler waar de meeste ontwikkelingskansen liggen voor glastuinbouw in deze regio en waar er mogelijk synergie te vinden is met restwarmte of andere lokale opportuniteiten.

Volgende acties vloeiden hier uit voort:

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79