Begeleiding

Bij de uitbouw van je bedrijf komt heel wat kijken. Voor de technische coördinatie kan je beroep doen op een gespecialiseerde aannemer of studiebureau. Voor teelttechniek kan je bij de proefcentra terecht. Voor het vergunningstraject helpt de Provincie je graag.

De Provincie begeleidt gratis bedrijfsleiders die een glastuinbouwbedrijf willen bouwen of uitbreiden tijdens het vergunningstraject. Zo krijg je een goed onderbouwd bouwdossier op een weloverwogen locatie en vergroot je je kansen op slagen.

Wat komt o.a. aan bod?

  • Is de locatie gunstig voor het verkrijgen van de nodige vergunningen? Zijn er andere meer geschikte locaties?
  • Welke punten en voorwaarden vereisen extra aandacht?
  • Welke administraties moet je aanspreken?
  • Waarmee moet je rekening houden i.v.m. brandveiligheid?
  • ...

Kijk in deze folder voor meer details. 

Niet verplicht, niet bindend

Trajectbegeleiding is niet verplicht. De begeleiding start enkel op jouw vraag. Het advies is ook niet bindend. De eindbeslissing en verantwoordelijkheid voor de inhoud van je dossier ligt steeds bij jou. Jij blijft eindverantwoordelijke.

Wanneer aanvragen?

Start het traject zo vroeg mogelijk, dus liefst voor je de grond verwerft. Hoe vroeger je het traject start, hoe meer mogelijkheden je hebt om op het advies in te spelen.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79