Reconversie

Heb je een bedrijf in een bestaande serrecluster? En ben je op zoek naar ruimte om je bedrijf verder te ontwikkelen? Neem zeker contact op om de mogelijke scenario’s te bekijken.

Via ontwerpend onderzoek brengt de Provincie de mogelijkheden in kaart om dergelijke clusters te reorganiseren, waarbij de bedrijven die nog verder willen ontwikkelen de nodige ruimte krijgen.
Op die manier kan potentieel benut worden, zonder verdere inname van grote oppervlakten open ruimte.

Waarom?

Schaalvergroting is een tendens die ook in de glastuinbouw zeer duidelijk te zien is. Heel wat kleinere bedrijven houden het voor bekeken. Andere bedrijven nemen de productiecapaciteit over en groeien verder uit tot efficiënt georganiseerde en geprofessionaliseerde KMO’s.

Op locaties waar bedrijven in een serrecluster stoppen, is het een uitdaging om het bestaande glasareaal maximaal te blijven benutten op een economisch leefbare manier.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79