Protocollen voor gegevensoverdracht tussen overheden

Wanneer de Provincie persoonsgegevens uitwisselt met andere overheden dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens. 

Stel een vraag

Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 82 65